Naujienos

Naujienos

Įvyko pakartotinis Asociacijos LATGA Visuotinis narių susirinkimas

2015 04 27

2015 m. balandžio 27 d. įvyko pakartotinis Asociacijos LATGA Visuotinis narių susirinkimas (toliau VNS). Į susirinkimą atvyko 61 asociacijos narys, kuris turėjo teisę priimti nutarimus.

VNS aptarė ir patvirtino LATGA tarybos veiklos, direktoriaus veiklos ir auditoriaus ataskaitas, finansinę 2014 m. atskaitomybę. Taip pat išklausė revizijos komisijos informaciją.

Susirinkimo metu buvo patvirtinti šie dokumentų pakeitimo projektai:

  • Kompensacinio atlyginimo, surinkto autoriams už kūrinių asmeninį atgaminimą, paskirstymo taisyklės;
  • Autorinio atlyginimo, surinkto už audiovizualinių kūrinių panaudojimą, paskirstymo taisyklės.
  • Autorinio atlyginimo, surinkto už muzikos ir literatūros kūrinių panaudojimą, paskirstymo taisyklės;

Taip pat VNS metu buvo patvirtintas stojamojo nario mokesčio konvertavimas į eurus ir trejiems metams išrinkta audito įmonė.