J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118
Skelbiame Visuotinio narių susirinkimo (2022 04 25/26) dokumentų projektus

2022 m. balandžio 11 d.

2022 m. balandžio 25 d. 10.00 val. šaukiamas
Asociacijos LATGA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS.
Visuotinis narių susirinkimas vyks Asociacijos LATGA buveinės adresu: J. Basanavičiaus g. 4B, Vilnius.
Į Visuotinį narių susirinkimą neatvykus daugiau nei pusei narių – šaukiamas pakartotinis Visuotinis narių
susirinkimas, kuris įvyks 2022 m. balandžio mėn. 26 d. 10.00 val.

Jūs taip pat galite perimti vieną kito LATGA nario balsą, sudarę sutartį su juo.

  • Balsavimo teisės perleidimo sutartis (word)

 

ASOCIACIJOS LATGA

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ IR DOKUMENTŲ PROJEKTAI

10.00 – 10.50 Dalyvių registracija, įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija.

11.00 – 11.10 Visuotinio narių susirinkimo pradžia, darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas.

11.10 – 11.30 Skaidrumo ir finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti skaidrumo ataskaitą)

11.30 – 11.40 Auditoriaus išvados teikimas dėl finansinių ataskaitų.

11.40 – 11.50 Tarybos veiklos informacija ir tvirtinimas.

11.50 – 12.00 Revizijos komisijos informacija.

12.00 – 12.10 Etikos komisijos informacija.

12.10 – 12.30 Asociacijos LATGA įstatų projekto tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

12.30 – 12.40 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti muzikos ir literatūros kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimo projekto tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

12.40 – 12.50 Tarybos darbo reglamento pakeitimo projekto tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

12.50 – 13.00 Revizijos darbo reglamento pakeitimo projekto tvirtinimas.

13.00 – 13.10 Etikos komisijos darbo reglamento pakeitimo projekto tvirtinimas.

13.10 – 13.40 Pertrauka.

13.40 – 13.50 Narystės sąlygų aprašo projekto tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

13.50 – 14.00 Investicijų valdymo tvarkos pakeitimo projekto tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

14.00 – 14.10 Dėl nepaskirstomų sumų panaudojimo. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

14.10 – 14:20 Finansinį auditą atliekančios įmonės pasirinkimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

14.20 – 14.30 Autorių kūrybinės veiklos programos lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimo tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

14.30 – 14.40 Muzikos kūrinių autorių socialinėms-kultūrinėms reikmėms atskaitytų lėšų kaupimo ir paskirstymo tvarkos pakeitimo tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

14.40 – 14.50 Kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais analoginėje ar skaitmeninėje laikmenoje paskirstymo taisyklių pakeitimo tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

14.50 – 15.00 Autorinio atlyginimo už dramos ir muzikinių dramos kūrinių panaudojimą surinkimo ir paskirstymo taisyklių pakeitimo projekto tvirtinimas. (peržiūrėti / atsisiųsti dokumentą)

15.00 Visuotinio narių susirinkimo pabaiga.

VNS darbotvarkę, kaip reikalauja mūsų įstatai, kovo 22 d. skelbėme LATGA svetainėje bei nacionaliniame laikraštyje „Lietuvos rytas“ . 

Pasidalinkite naujiena