J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118
Tarybos posėdyje priimti nauji nariai ir patvirtinta VNS data

2020 m. sausio 21 d.

Šiandien įvyko pirmasis šiais metais Tarybos posėdis, kurio metu priimta daug svarbių sprendimų ir dokumentų pakeitimų. Tarybos nariai patvirtino, kad kasmetinis Visuotinis narių susirinkimas vyks balandžio 14 d. Jeigu jis neįvyks neatvykus daugiau nei pusei narių, Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas balandžio 16 d. Taip pat posėdžio metu patvirtinti nuostatai Dėl LATGA atminimo ženklo ir pritarta jo pavadinimui „Ad Astra“. Taip pat Taryba priėmė autorinio atlyginimo už viešą muzikos kūrinių atlikimą tarifų 21 skyriaus pakeitimą. Informaciją apie atnaujintus tarifus pateiksime netrukus. Taip pat Taryba patvirtino net 37 įvairių sričių autorių prašymus tapti mūsų asociacijos nariais.

Autorius/teisių perėmėjas Sritis
Loreta Vaskova Režisierė
Agnė Pancerovaitė Adolfo Valeškos turtinių teisių paveldėtoja
Viltė Žakevičiūtė Muzikos autorė
Kęstutis Neverauskas Muzikos autorius
Kamilė Lebedytė Muzikos ir tekstų autorė
Andrej Kovarskij Muzikos autorius
Raimondas Šilanskas Tekstų autorius
Jonas Litvinas Muzikos ir tekstų autorius
Jonė Dambrauskaitė Muzikos autorė
Rugilė Latvėnaitė Muzikos ir tekstų autorė
Ignas Kančys Muzikos autorius
Giedrė Brazytė Dailininkė
Gabrielė Griciūtė Muzikos ir tekstų autorė
Gintas Vaičikauskas Tekstų autorius
Antanas Jakutis Muzikos ir tekstų autorius
Tomas Riauka Muzikos ir tekstų autorius
Tomas Legenzovas Muzikos ir tekstų autorius
Indrė Juodeikienė Muzikos ir tekstų autorė
Ričardas Fedasiukas Muzikos ir tekstų autorius
Deividas Alejūnas Muzikos ir tekstų autorius
Donatas Momkus Muzikos ir tekstų autorius
Šarūnas Navickis Tekstų autorius
Tomas Mosteikis Muzikos autorius
Danguolė Petrikaitė Muzikos ir tekstų autorė
Rūta Noreikaitė Pjesių autorė
Gabrielė Tamutytė Muzikos autorė
Lina Žutautienė Rašytoja
Monika Žaltauskaitė Grašienė Dailininkė
Gabija Skučaitė Tekstų autorė
Justina Mykolaitytė Muzikos autorė
Laurynas Vainutis Muzikos autorius
Paulina Paukštaitytė Tekstų autorė
Snorre Bergerud Muzikos autorius
Rasa Bubulytė Muzikos ir tekstų autorė
Neringa Keršulytė AV autorė
Tim Kliukoit AV autorius
Ieva Pakštytė Muzikos ir tekstų autorė

Sveikiname visus autorius tapus mūsų didelės kūrybiškos šeimos dalimi ir prašome nepamiršti sumokėti vienkartinio stojamojo nario mokesčio, o taip pat vėliau pasirašyti ir mums atsiųsti narystės sutartis (originalus – paštu, skenuotas arba fotografuotas kopijas – el. paštu), kurias artimiausiu metu parengs ir jums atsiųs mūsų specialistai. Vienkartinį stojamąjį nario mokestį galima susimokėti grynais pinigais mūsų buhalterijoje, taip pat pervedant į mūsų sąskaitas (jas rasite mūsų kontaktuose) ir mokėjimo paskirtyje nurodant „stojamasis nario mokestis“. Jeigu mokama ne iš stojančiojo sąskaitos, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti stojančiojo asmens vardą ir pavardę.

Pasidalinkite naujiena