Valdymas

Valdymas

ASOCIACIJOS LATGA TARYBA

Taryba yra Asociacijos LATGA kolegialus valdymo organas, kurį tvirtina Visuotinis narių susirinkimas 4 (ketverių) metų kadencijai. Šiuo metu Asociacijos LATGA Tarybos, patvirtintos 2016 m. Visuotiniame narių susirinkime, sudėtis yra tokia: 

Asociacijos prezidentas   

Teisutis Makačinas, kompozitorius
Asociacijos viceprezidentas Juozas Širvinskas, kompozitorius, filmų garso režisierius ir operatorius
                    
 
 Tarybos nariai   Liutauras Degėsys, poetas;
  Vladas Braziūnas,  poetas;
  Gintaras Česonis, fotomenininkas;
  Antanas A. Jonynas, poetas;
  Bronius Leonavičius, dailininkas;
  Dainius Radzevičius, žurnalistas;
  Jonas Rudzinskas, tautodailininkas;
  Jonas Staselis, fotomenininkas;
  Eimutis Valentinas Sventickas, rašytojas;
  Edita Utarienė, dailininkė-vitražistė;
  Gediminas Zujus, kompozitorius.

ASOCIACIJOS LATGA ETIKOS KOMISIJA

Etikos komisiją sudaro 5 Asociacijos nariai, kuriuos 4 (ketverių) metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas.

Etikos komisijos nariai:  
Dainius Babonas, dainų kūrėjas;
  Erika Drungytė, poetė;
  Vėtrė Antanavičiūtė, dizainerė;
  Nijolė Vilutienė, dailininkė;
  Birutė Jonuškaitė, rašytoja.

ASOCIACIJOS LATGA REVIZIJOS KOMISIJA

Revizijos komisiją sudaro 3 Asociacijos nariai, kuriuos 4 (ketverių) metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas.

Revizijos komisijos nariai: 
Kazys Daugėla, kompozitorius;
  Alvydas Jegelevičius, kompozitorius; 
  Algimantas Biguzas, dailininkas;
  Irena Žvinklevičienė, muzikos autorė;
  Eligija Volodkevičiūtė, prozininkė, scenaristė.