Dažniausiai užduodami klausimai

Ar spektaklio reklaminėje medžiagoje būtina nurodyti visus autorius?

Spektaklio reklaminėje medžiagoje privaloma nurodyti visus autorius, kurių kūriniai yra naudojami pastatyme. Jeigu naudojamas verstas užsienio autoriaus kūrinys, būtina nepamiršti ir vertėjo.

Ar man reikalinga licencija, jeigu spektaklis bus rodomas mokykloje ar kitoje švietimo įstaigoje?

Lietuvos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 22 straipsnyje numatyta, kad be kūrinio autoriaus ar kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo, tačiau nurodžius, jei tai įmanoma, naudojamą šaltinį ir autoriaus vardą, leidžiama kaip pavyzdį nekomerciniais tikslais atgaminti, viešai paskelbti ir viešai rodyti mokinių mokymosi pasiekimams vertinti sukurtus kūrinius, kiek tai susiję su mokymo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programomis ir neviršija mokymui ar pedagogų kvalifikacijos tobulinimui reikalingo masto.

Kokio dydžio autorinį atlyginimą reikės mokėti autoriaus už jų kūrinių panaudojimą spektaklio pastatyme?

Autorinis atlyginimas už dramos ir muzikinių dramos kūrinių viešą atlikimą skaičiuojamas nuo pajamų, gautų pardavus bilietus, taikant nustatytus autorinio atlyginimo tarifus dramos ir muzikinių dramos kūrinių autoriams.

Noriu statyti užsienio autoriaus kūrinį, kaip gauti tam teisę suteikiančią licenciją?

Asociacija LATGA abipusio bendradarbiavimo pagrindu su kitų šalių autorių teisių bendrijomis atstovauja didelei daliai Europos ir kitų šalių autorių Lietuvos teritorijoje, todėl norint statyti užsienio autoriaus kūrinį, pirmiausia siūlome kreiptis į Asociacijos LATGA Dramos poskyrio vadovę Eveliną Brusokaitę evelina@latga.lt, laiške nurodant autoriaus vardą ir pavardę bei kūrinio pavadinimą. Atlikę paiešką pasauliniame kataloge, jus informuosime, ar asociacija gali tarpininkauti ir atstovauti konkrečiam autoriui dėl pageidaujamo kūrinio panaudojimo.

Noriu statyti / inscenizuoti / adaptuoti jau išleistą Lietuvos autoriaus kūrinį. Ar tam reikalingas leidimas?

Kūrinių naudotojas privalo gauti leidimus iš Lietuvos autorių, kurių kūrinius naudos spektaklio pastatymui. Jeigu autoriaus turtinės teisės yra atstovaujamos Asociacijos LATGA, gavus leidimą iš autoriaus, reikia kreiptis į Asociaciją LATGA dėl turtinių teisių suteikimo.

Ar tiesa, kad yra nustatyta tam tikra kito kūrinio ištraukos panaudojimo trukmė (pvz. 3, 5 ar 10 sekundžių), kai nereikia gauti autoriaus sutikimo, norint ją panaudoti savo filme ar TV laidoje?

Deja, tai yra tik dažnai girdimas mitas. Norimo panaudoti kūrinio apimtis neturi įtakos – teisių turėtojų sutikimas yra būtinas.

Ar galiu panaudoti kito kūrinio ištrauką savo kūrinyje, jei jis yra laisvai prieinamas internete? Iš archyvo?

Nesvarbu iš kur (iš kokio „stalčiaus“) ketinate imti kūrinį panaudojimui, svarbu kaip jį naudosite. Jei savo sukurtą kūrinį, kuriame bus panaudota anksčiau sukurto kūrinio ištrauka (muzika, filmuota medžiaga), ketinate demonstruoti viešai, turite gauti internete ar archyve rasto kūrinio teisių turėtojo sutikimą.

Ar galiu iš legalios filmų svetainės atsisiųstą filmą ar įsigytą DVD laikmenoje rodyti viešai (namo bendrijos renginyje, bibliotekoje)?

Filmų svetainėse patalpinti filmai ar prekyboje esantys filmų DVD yra skirti privačioms peržiūroms (ant DVD viršelio paprastai yra užrašas „Home Video“). Viešam  filmų demonstravimui reikia gauti teisių turėtojų (paprastai tai yra filmo gamintojas) leidimą.

Kur ieškoti prodiuserių / platintojų kontaktų?

Informaciją apie filmo prodiuserius ar platintojus nėra sudėtinga rasti interneto paieškos sistemose. Atkreipiame dėmesį, kad filmų, sukurtų Lietuvos kino studijoje 1940- 2004 m., turtinės teisės priklauso Lietuvos kino centrui. Kas yra užsienio filmų prodiuseris, galite ieškoti www.imdb.com arba naudodamiesi google paieška. LATGA  taip pat gali suteikti informacijos, kas yra filmo prodiuseris, tais atvejais, jei filmas yra registruotas tarptautinėje audiovizualinių kūrinių duomenų bazėje, prieinamoje tik tarptautinėms kolektyvinio administravimo asociacijoms, tačiau tai bus tik prodiuserių įmonės pavadinimas (be kontaktų).

Kur turiu kreiptis, jeigu noriu gauti leidimą naudoti audiovizualinį kūrinį?

Nepriklausomai nuo to, ar prodiuseris yra kolektyvinio administravimo asociacijos narys ar ne, jis savo pagrindines teises administruoja individualiai. Kad ir koks garsus būtų filmo režisierius, ieškoti reikia ne jo ar jam atstovaujančios kolektyvinio administravimo asociacijos, o konkretaus jo filmo prodiuserio/jo įgalioto platintojo. Pavyzdžiui, norėdami panaudoti garsaus režisieriaus Audriaus Stonio filmą „Laiko tiltai“, turite  kreiptis ne į režisierių ar jo teisėms atstovaujančią asociaciją LATGA, o į jo filmą prodiusavusią įmonę „Ultra Nominum“, jeigu norite naudoti Paolo Sorrentino „Didįjį grožį“ – ne į režisierių ar jo teisėms Lietuvoje atstovaujančią Asociaciją LATGA, bet į filmo prodiuserinę įmonę „Indigo Film“. Licencijų gavimą rekomenduojame visada pradėti nuo prodiuserių/jų įgaliotų platintojų, nes jie gali ir neleisti demonstruoti tam tikrų filmų dėl įvairių priežasčių (pvz.: nepasibaigęs laikotarpis, kai filmus galime demonstruoti tik kino teatruose ir t.t.)

Įsigijau meno kūrinį. Ką galiu su juo daryti? Ar galiu skelbti jo nuotraukas soc. tinkluose?

Kūrinio kaip materialaus daikto pirkėjas neperima autoriaus intelektinės nuosavybės, jo turtinių ar neturtinių teisių. Kūrinį galite naudoti asmeniniais tikslais – paveikslu grožėtis namuose, papuošti savo interjerą dizaino kūriniu, tačiau be autoriaus leidimo negalite kūrinio atgaminti ar skelbti jo nuotraukų internete.

Redakcijos archyve turime nuotraukų, kurias naudojame žurnale. Ar teisingai nurodome, kad „nuotrauka iš redakcijos archyvo”?

Ne. Pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą kiekvieną kartą atgaminant ar kitaip naudojant kūrinį, turi būti nurodyta kūrinio autorystė (jeigu autorius nėra nurodęs kitaip). Redakcijos archyvas arba asmeninis albumas tai viso labo vieta, kurioje nuotrauka patalpinta. Įstatymas nereikalauja nurodyti vietos, iš kurios paimta nuotrauka. Jeigu nežinote kūrinio autorystės, nenaudokite šio kūrinio.

Kūrinio, kurį aš noriu publikuoti, autorius gyvena užsienyje. Kodėl turiu gauti licenciją ir Asociacijos LATGA?

Asociacija LATGA yra kolektyvinio administravimo organizacija, priklausanti Tarptautinei autorių bendrijų konfederacijai CISAC ir pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis su  užsienio autorių bendrijomis, licencija kūrinio panaudojimui yra suteikiama toje teritorijoje, kurioje tas kūrinys bus naudojamas, nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje autorius gyvena.

Nufotografavau kūrinį privataus asmens namuose su savininko leidimu. Ar galiu tą kūrinį viešinti?

Ne. Nuosavybės teisė į kūrinį nesuteikia teisių į kūrinio panaudojimą. Jeigu savininkas, pirkdamas kūrinį, nesudarė su autoriumi teisių suteikimo ar perdavimo sutarties, tai kūrinio savininkas turi teisę naudoti kūrinį tik asmeniniais tikslais. Savininkas negali suteikti tretiesiems asmenims tų teisių į kūrinį, kurių jis pats neturi.

Ar turiu dar kartą mokėti už reprodukavimo teisę, jei sumokėjau muziejui už skaitmeninę kūrinio kopiją?

Pirkdami iš archyvo, muziejaus ar fotobanko skaitmeninę jums reikalingo kūrinio kopiją, jūs sumokėjote už materialų kūrinio vaizdą, bet ne už teisę jį atgaminti, viešinti, platinti. Taip, jūs turite mokėti autorinį atlyginimą už teisę atgaminti, viešinti, platinti kūrinį.

Kuo skiriasi LATGA ir AGATA? Ar naudojant muziką versle ir turint licenciją su AGATA, reikia papildomos sutarties ir su LATGA?

Asociacija LATGA ir AGATA savo veikloje atstovauja skirtingų subjektų interesams. Asociacija LATGA atstovauja autoriams, o AGATA – atlikėjams bei fonogramų gamintojams. Naudojant muziką versle, reikia sudaryti sutartis tiek su autorių teisėms atstovaujančia asociacija, tiek ir su gretutinių teisių subjektų (atlikėjų bei fonogramų gamintojų) teisėms atstovaujančia asociacija. Paprastai tariant, muzikos kūrinys legaliai naudojamas yra tuomet, kai naudotojas turi leidimus ir iš kūrinio autoriaus, ir iš to kūrinio atlikėjo bei leidėjo. O tokius leidimus (licencijas) išduoda Asociacija LATGA ir asociacija AGATA. Informaciją apie AGATA licencijas rasite www.agata.lt arba www.leidziam.lt.

Kaip atlyginimas paskirstomas autoriams? Ar visiems naudotojams pivaloma pateikti programas? Kaip pinigai skirstomi tokiais atvejais, jeigu naudotojas nepateikia naudotų kūrinių programos?

Už transliaciją ir retransliaciją surinktą atlyginimą autoriams paskirstome remdamiesi televizijų ir radijo stočių atsiųstomis programomis. Be minėtų naudotojų prievolė siųsti programas įstatyme numatyta renginių organizatoriams. Muziką versle naudojančioms prekybos ir paslaugų įmonėms tokios prievolės nėra, todėl iš jų surinktą atlyginimą muzikos autoriams paskirstome remdamiesi radijo stočių ir televizijų atsiųstomis programomis. Daugiau informacijos rasite mūsų Paskirstymo taisyklėse.

Kam atitenka sumokėti pinigai už licencijas?

Už licencijas sumokėti pinigai, kurie yra autorinis atlyginimas, surinktas už naudotojams suteiktas teises jų veikloje naudoti kūrinius, yra paskirstomi ir išmokami Asociacijos LATGA nariams ir jos atstovaujamiems užsienio autoriams.

Nuo ko priklauso licencijos kaina ir kas ją nustato?

Asociacijos LATGA išduodamos licencijos kaina priklauso nuo kūrinių naudojimo pobūdžio (gyvas viešas atlikimas ar foninė muzika), naudojimo tikslų (mokamas renginys ar nemokamas renginys), vietos, kurioje jie yra naudojami (kavinė, parduotuvė, sporto klubas) bei keleto kitų faktorių. Autorinio atlyginimo tarifus pagal Asociacijos pateiktus pasiūlymus tvirtina Asociacijos LATGA taryba.

Kada reikalinga Asociacijos LATGA licencija?

Asociacijos LATGA licencija yra reikalinga tuomet, kai savo veikloje ne asmeniškai (vestuvėse, gimtadienyje, laidotuvėse), o viešai naudojate autorių kūrinius (kavinėje, bare, prekybos centre, viešame renginyje ir t.t.).  Sudaryti su mumis licencinę sutartį dėl viešo kūrinių atlikimo reikia: a) jeigu organizuojate kokį nors renginį ar koncertą, kurio metu bus viešai atliekami muzikos kūriniai; b) jeigu ketinate atidaryti kavinę, restoraną, barą, viešbutį, sporto klubą, parduotuvę ar kitą viešą įstaigą, kur bus naudojami muzikos kūriniai.

Kokiais atvejais galima susigrąžinti sumokėtą kompensacinį atlyginimą?

Kompensacinį atlyginimą susigrąžinti gali ne tik asmenys reprografijos įrenginius įsigiję profesionalioms reikmėms ar neįgalieji, bet ir įmonės, kurios įsigytus įrenginius išveža iš Lietuvos teritorijos.

Kuo skiriasi daugiafunkcinis kopijuoklis nuo kuopijuoklio ir spausdintuvo?

Daugiafunkcinis kopijuoklis apima visas kūrinio reprografinio atgaminimo funkcijas (kopijavimas, spausdinimas, skenavimas), kopijuoklis kopijuoja iš popieriaus į popierių, spausdintuvas yra kompiuterio įrenginys, kuris atspausdina kompiuteryje esančią informaciją ant popieriaus.

Kas yra daugiafunkciniai kopijuokliai?

Daugiafunkciniai kopijuokliai yra daugiafunkciniai įrenginiai, kuriais galima kūrinius nukopijuoti, atspausdinti ir nuskenuoti.

Koks pranešimų apie parduotus reprografijos įrenginius ir teikiamas kopijavimo paslaugas teikimo terminas?

Operatoriai, kurie teikia mokamas kopijavimo paslaugas, deklaracijas apie teikiamas mokamas kopijavimo paslaugas turi pateikti kiekvienais metais iki sausio 15 d. Reprografijos įrangos pardavėjai pranešimus apie parduotus įrenginius teikia arba kas ketvirtį, arba kas mėnesį.

Kas turi mokėti kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu?

Kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu asmeniniais tikslais privalo mokėti įmonės ir įstaigos teikiančios mokamas kopijavimo paslaugas ir reprografijos įrenginių (daugiafunkcinių kopijuoklių, spausdintuvų, skenerių) pardavėjai, kurie yra šių įrenginių pirmieji pardavėjai Lietuvos teritorijoje.

Ar LATGA registruoja pačius kūrinius?

Asociacija LATGA neregistruoja pačių kūrinių vaizdo, jų garso ar vaizdo įrašų. Asociacija LATGA vykdoma kūrinių registracija apima tik pačių kūrinių pavadinimų bei jų teisių turėtojų registraciją. Mes registruojame tik Asociacija LATGA narių kūrinius ir atsakomybė dėl atliktos kūrinių registracijos tenka pačiam nariui. Svarbu tai, kad pats autorių teisių į atitinkamą kūrinį atsiradimas nėra priklausomas nuo kūrinio registracijos. Autorių teisės į kūrinį atsiranda nuo kūrinio sukūrimo momento.

Ar LATGA renka ir išmoka atlyginimą užsienio autoriams?

Taip. Bendradarbiavimo sutarčių pagrindu atstovaujame daugybei įvairių sričių autorių visame pasaulyje, todėl rinkdami atlygį savo nariams surenkame atlyginimą ir užsienio autoriams, kurį išsiunčiame užsienio autorių bendrijoms ir jos jį paskirsto savo nariams. Šiuo metu Asociacija LATGA bendradarbiauja su 155 užsienio kolektyvinio administravimo bendrijomis iš 70 užsienio šalių.

Į Asociaciją LATGA įstojau būdamas muzikos autoriumi, tačiau pradėjau rašyti muziką dramos kūriniams. Ar turiu pasirašyti dar vieną sutartį ir mokėti nario mokestį?

Jeigu tapote LATGA nariu būdamas muzikos autoriumi, o vėliau pradėjote kurti kitokios meno srities kūrinius ir norite gauti autorinį atlyginimą už jų panaudojimą, jums nereikės sudaryti naujos sutarties ar darkart mokėti nario mokesčio. Tereikia užpildyti priedą prie narystės sutarties, kuriame nurodysite, kokias turtines teises perduodate administruoti Asociacijai LATGA. Dėl narystės sutarties priedo turėtumėte kreiptis į konkretaus skyriaus, kurio nariu norite tapti, specialistus.

Ar asociacija LATGA yra valstybinė organizacija?

Ne. Asociacija LATGA yra nevalstybinė ne pelno siekianti organizacija, kolektyviai administruojanti savo narių – įvairių sričių autorių – teises ir renkanti jiems atlygį už kūrinių panaudojimą. Asociaciją valdo Taryba, kurią kas ketverius metus išrenka nariai Visuotinių susirinkimų metu. Asociacija LATGA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, Europos sąjungos teisės aktais bei tarptautinėmis sutartimis, taip pat kitais teisės aktais bei asociacijos įstatais.

Kas gali tapti asociacijos LATGA nariais?

Asociacijos LATGA nariais gali tapti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie yra vieno ar kelių viešai naudojamų kūrinių turtinių teisių turėtojai. Prašymus gali pateikti fiziniai asmenys – autoriai ar jų teisių paveldėtojai, kurių narystė atitinka Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (ATGTĮ numatytas kolektyvinio administravimo taikymo sritis; autorių teisių subjektų susivienijimai, turintys meno kūrėjų organizacijų statusą, jei šių susivienijimų narių autorių teisės kolektyviai administruojamos pagal ATGTĮ; kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie ATGTĮ nustatytais atvejais turi turtines muzikos kūrinių autorių teises, pavyzdžiui, muzikos kūrinių leidėjai (jie turi vykdyti pastovią muzikos kūrinių leidybinę veiklą, siekdami meniniu ir ekonominiu požiūriu optimaliai realizuoti jiems patikėtus muzikos kūrinius). Taip pat mūsų nariais gali tapti audiovizualinių kūrinių gamintojai (prodiuseriai).

Ar autorius, užpildęs paraiškos formą dėl kompensacinio atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose, tampa ir asociacijos LATGA nariu?

Ne, užpildžius paraiškos formą dėl knygų panaudos bibliotekose Asociacijos LATGA nariu netampama.

Kaip paskaičiuojamas autoriui priklausantis kompensacinis atlyginimas už knygų panaudą bibliotekose?

Sumą kompensacinio atlyginimo išmokėjimui kasmet skiria Kultūros ministerija. Iš skirtos sumos kiekvienam autoriui išmokamo atlyginimo dydis priklauso nuo to, kiek kartų skaitytojai bibliotekose paima skaityti Asociacijoje LATGA užregistruotas panaudai knygas.

Ar kompensacinis atlyginimas už knygų panaudą yra mokamas tik už vienerius praėjusius metus?

Taip, kompensacinis atlyginimas už knygų panaudą bibliotekose yra mokamas tik už vienus praėjusius metus, po to kai buvo pateiktos paraiškų formos.

Kada turi būti pateikiamos paraiškų formos norint gauti kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą?

Autoriai, norintys gauti kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose, turi iki gruodžio 31 d. pateikti paraiškų formas Asociacijai LATGA. Paraiškų formos pildomos tik kartą. Pakartotinai paraiškų teikti nereikia.

Esu rašytojas / poetas / vertėjas. Ar aš turiu teisę gauti atlyginimą už viešą kūrinio paskelbimą radijuje ar televizijoje?

Surinkdami atlyginimą iš įvairių muzikos naudotojų gauname informacijos ir apie poezijos ar prozos kūrinių naudojimą radijo stočių / televizijų eteryje. Tokiu atveju mėginame ieškoti minėtų kūrinių autorių / vertėjų ir išmokėti jiems atlyginimą. Jeigu nepavyksta rasti, įtraukiame juos į ieškomų muzikos / dainų tekstų autorių sąrašą ir laukiame, kol atsilieps, kad galėtume išmokėti jiems atlygį.

Ar tapus Asociacijos LATGA nariu bus surinktas autorinis atlyginimas už kūrinių viešą atlikimą ir už praėjusį laikotarpį?

Tapus Asociacijos LATGA nariu autorinis atlyginimas už viešą kūrinių atlikimą ir paskelbimą yra skaičiuojamas tik nuo įstojimo datos.

Ar režisieriui, scenografui ir kostiumų dailininkui priklauso autorinis atlyginimas už kūrinių viešą rodymą?

Autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio panaudojimo būdą, taip pat ir viešą rodymą. Autorinis atlyginimas už viešą kūrinių rodymą scenoje režisieriui, scenografui ir kostiumų dizaineriui yra skaičiuojamas tada, kai tai numatyta sutartyje su užsakovu.

Ar tapęs LATGA nariu autorius gali atsisakyti autorinio atlyginimo už viešą kūrinių atlikimą?

Asociacijos LATGA narys autorinio atlyginimo gali atsisakyti tik dėl konkretaus nekomercinio renginio. Likus ne mažiau kaip 30 dienų iki kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimo pradžios, reikia užpildyti nustatytos formos prašymą leisti suteikti vienkartinę licenciją naudoti kūrinį (-ius) ar gretutinių teisių objektą (-us) nekomerciniais tikslais.

Ką asociacijos LATGA narys turi numatyti sutartyje su užsakovu?

Tapdamas Asociacijos LATGA nariu autorius perduoda administruoti turtines viešo atlikimo ir paskelbimo teises. Tai reiškia, kad autorius, sudarydamas sutartį su užsakovu, turi informuoti, kad viešo atlikimo teises administruoja Asociacija LATGA ir dėl turtinių teisių suteikimo užsakovas turi kreiptis į mus.

Kokio dydžio autorinis atlyginimas priklauso autoriui už kūrinių viešą atlikimą scenoje?

Autorinis atlyginimas už dramos ir muzikinių dramos kūrinių viešą atlikimą skaičiuojamas nuo pajamų, gautų pardavus bilietus, taikant nustatytus autorinio atlyginimo tarifus dramos ir dramos-muzikinių kūrinių autoriams.

Kaip registruoti AV kūrinius?

AV kūrinius galite registruoti prisijungę prie savo paskyros bendroje LATGA/AGATA duomenų bazėje www.lakdb.lt, rekomenduojame rinktis šį būdą, nes kūrinys bus užregistruotas iš karto dvejose asociacijose; čia taip pat galėsite rasti preliminariai užpildytas registracijas, kurias tereiks peržiūrėti/pakoreguoti ir pateikti. Taip pat AV kūrinys gali būti užregistruotas pateikiant AV kūrinio registracijos formą, kurią rasite dokumentų skiltyje.

Kas gali registruoti AV kūrinius?

Registruoti AV kūrinius gali prodiuseris ar bet kuris kitas kūrybinės komandos narys, prisiimantis atsakomybę už pateiktus duomenis.

Esu garso / montažo režisierius. Ar aš turiu teisę gauti kolektytviai administruojamą atlyginimą už AV kūrinių panaudojimą?

Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nustatyta, kad AV kūrinio autoriai yra:  režisierius, scenarijaus autorius, dialogo autorius, dailininkas, operatorius ir muzikos (su tekstu arba be teksto), sukurtos specialiai AV kūriniui, autorius. Deja, kaip matote, garso ir montažo režisierių nėra jų tarpe, tad jiems atlyginimas nėra skirstomas.

Kaip apsaugoti filmo idėją, scenarijų?

Idėjoms autorių teisių apsauga nėra taikoma. Praktiškai galime patarti nebent įdėti savo sukurto projekto kopiją į voką, išsisiųsti sau registruotu paštu ir laikyti neatplėštą. Kilus ginčui, tai būtų papildomas įrodymas – užfiksuotas faktas, kad tą dieną jūs turėjote tokį projektą. Beje, jei kam nors duodate savo projektus, darykite tai pasirašytinai.

Sukūrėme filmą / laidą. Kaip užregistruoti, įgyti teises? Kiek tai kainuoja?

Lietuvoje oficialios kūrinių registracijos nėra, nes pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą autorių teisės įgyjamos nuo kūrinio sukūrimo momento, o ne nuo tam tikro formalumo, kaip, pavyzdžiui, registracija. Mes registruojame kūrinius vien tik autorinio atlyginimo paskirstymo tikslais.

Ar nuo man priklausančio autorinio atlyginimo, gauto iš Asociacijos LATGA, privalau sumokėti mokesčius valstybei?

Asociacija LATGA perveda jums priklausantį autorinį atlyginimą, nuo kurio jau sumokėti mokesčiai valstybei, išskyrus iš užsienio gautą atlyginimą.

Ar galiu naudoti kitų autorių kūrinius savo kūryboje?

Toks panaudojimas yra susijęs su autorių turtinėmis ir neturtinėmis teisėmis, todėl reikia gauti autoriaus leidimą. Kai autoriaus turtinės teisės nebegalioja (praėję 70 metų po autoriaus mirties), kūrinius naudoti galima, tačiau nepažeidžiant autoriaus neturtinių teisių (autorystės, teisės į autoriaus vardą ir teisės į kūrinio neliečiamybę). Nesant autoriaus įpėdinių ir pasibaigus jo turtinių teisių galiojimo terminui, autoriaus neturtinių teisių apsauga rūpinasi Kultūros ministerija.

Kūrinių naudotojas siūlo pasirašyti autorinę sutartį. Į ką turėčiau atkreipti dėmesį?

Svarbu, kokias teises suteikiate ar perduodate ir kokiam laikotarpiui. Rekomenduojame teises suteikti, o ne perduoti. Ne išvardinti visas teises iš įstatymo, o suteikti tik tas, kurių reikia kūrinių naudotojui. Už kiekvieną suteikiamą teisę autoriui turėtų būti numatytas autorinis atlyginimas. Jei esate Asociacijos LATGA narys, atsiųskite mums sutartį prieš pasirašydami. Narystės sutartimi esate įsipareigojęs neperduoti kitiems asmenims teisių, kurias patikėjote administruoti mums.

Kaip apsaugoti savo kūrinį nuo neteisėto kopijavimo?

Viešinant kūrinį visada atsiranda rizika, kad kažkas jį panaudos be leidimo. Ginčuose dėl autorystės praverčia turėti įrodymų, kad jūs kūrinį sukūrėte pirmiau: turėti kopiją leidinio, kur jūsų kūrinys paskelbtas, nurodant jus kaip autorių. Prieš dalyvaujant konkurse ar siūlant užsakovui savo projektą, kūrinio/projekto nuotrauką išsisiųskite sau registruotu paštu ir laikykite voką neatplėštą. Tai bus kūrinio sukūrimo datos įrodymas. Jei dalyvaujate konkursuose, tai kūrinį/projektą teikite tik pasirašytinai. Viešinant savo kūrinį, visuomet nurodykite savo autorystę ir © ženklą.

Kaip užregistruoti teises į savo sukurtą kūrinį?

Pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, autorių teisės atsiranda nuo kūrinio sukūrimo momento, tad kūrinių niekur nereikia registruoti. Gaminių dizainą ir prekės ženklus registruoja Valstybinis patentų biuras.

Ar muzikos kūrinio registracija Asociacijoje LATGA apsaugo jį nuo plagijavimo?

Ne, neapsaugo. Mes registruojame tik kūrinių pavadinimus, trukmę ir autorių pavardes tam, kad galėtume surinkti ir paskirstyti atlygį už kūrinių naudojimą. Pačių kūrinių įrašų nesaugome ir nekaupiame nei fizinėse, nei skaitmeninėse laikmenose, taip pat nerenkame ir nesaugome natų rankraščių.

Kokį atlyginimą autorius gauna už kūrinio transliaciją ar retransliaciją?

Tarifai, pagal kuriuos surenkame atlygį autoriams iš naudotojų, yra labai skirtingi. Autorius už 1 min. trukmės kūrinio transliaciją / retransliaciją gali gauti nuo 0,007 Eur iki 15 Eur.

Planuoju išleisti albumą, ar man reikalinga licencija?

Mūsų licencija yra reikalinga, jeigu albume naudojami Asociacijos LATGA atstovaujamų autorių, perdavusių kolektyvinio administravimo asociacijai administruoti atgaminimo teisę, kūriniai. Licencinę sutartį su Asociacija LATGA turi pasirašyti kūrinių naudotojas, kuris gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo. Jeigu LATGA narys – autorius – leidžia albumą, kuriame yra naudojami Asociacijos LATGA atstovaujamo repertuaro kūriniai, jis tampa Kūrinių naudotoju ir turi kreiptis į mūsų specialistus dėl licencinės sutarties sudarymo.

Ar autoriui naudinga teikti informaciją apie jo kūrinių naudojimą koncertuose bei kituose viešuose renginiuose?

Taip, autoriui labai naudinga pateikti informaciją mums apie tai, kur ir kokie jo kūriniai buvo atlikti, nepaisant to, ar jis pats, ar kiti atlikėjai juos atliko. Renginio organizatorius, pasirašydamas licencinę sutartį su Asociacija LATGA įsipareigoja pateikti informaciją, kokie kūriniai skambėjo jo organizuotame renginyje, tačiau pasitaiko atvejų, kai organizatorius to nepadaro arba pateikta programa yra netiksli. Taip pat ne visi renginių organizatoriai, kaip tai numato įstatymas, kreipiasi į mus dėl licencinės sutarties pasirašymo ir tokiu atveju jūsų pateikta informacija mums padeda surasti konkretų renginio organizatorių bei surinkti jums autorinį atlyginimą. Taigi visais atvejais pateikta informacija apie kūrinių naudojimą naudinga ir patiems autoriams, kadangi už viešus koncertus ir renginius surinktas autorinis atlyginimas skirstomas tik pagal pateiktas programas.

Esu autorius, organizuoju savo koncertus pats. Ar turiu gauti licenciją iš LATGA?

Sudarydamas narystės sutartį su Asociacija LATGA autorius autorinio atlyginimo surinkimą paveda šiai asociacijai. Tai reiškia, kad gauti autorinį atlyginimą tiesiogiai iš naudotojų arba jo atsisakyti nebegali, o Asociacija LATGA yra vienintelis įgaliotas subjektas rinkti autorinį atlyginimą. Taigi ir išimtys, nepriklausomai nuo to, ar autorius pats organizuoja savo koncertą, ar jo koncertą organizuoja tretieji asmenys, nėra taikomos. Be to, reikia paminėti, kad autoriai, atlikėjai ir organizatoriai viename asmenyje nieko nepraranda sudarydami licencines sutartis, kadangi tokiu atveju prie autorinio atlyginimo už koncertus dar yra pridedamas ir paskirstomas kompensacinis atlyginimas už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, dar vadinamas Tuščios laikmenos mokesčiu.

Kas gali tapti asociacijos LATGA nariais?

Asociacijos LATGA nariais gali tapti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, kurie yra vieno ar kelių viešai naudojamų kūrinių turtinių teisių turėtojai. Prašymus gali pateikti fiziniai asmenys – autoriai ar jų teisių paveldėtojai, kurių narystė atitinka Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (ATGTĮ numatytas kolektyvinio administravimo taikymo sritis; autorių teisių subjektų susivienijimai, turintys meno kūrėjų organizacijų statusą, jei šių susivienijimų narių autorių teisės kolektyviai administruojamos pagal ATGTĮ; kiti fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie ATGTĮ nustatytais atvejais turi turtines muzikos kūrinių autorių teises, pavyzdžiui, muzikos kūrinių leidėjai (jie turi vykdyti pastovią muzikos kūrinių leidybinę veiklą, siekdami meniniu ir ekonominiu požiūriu optimaliai realizuoti jiems patikėtus muzikos kūrinius). Taip pat mūsų nariais gali tapti audiovizualinių kūrinių gamintojai (prodiuseriai).

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą

Siųsti užklausą

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą ir mūsų specialistai su jumis susisieks!