J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

LATGA Fondai

Norite įgyvendinti kūrybinį projektą, bet trūksta pinigų? Jeigu esate muzikos / dainų tekstų autorius ir sutikote su 6% atskaitymais nuo jums išmokamo autorinio atlyginimo (honoraro), dėl dalinio projekto finansavimo kreipkitės į mūsų Socialinį kultūrinį fondą. Norėdami sužinoti, ar esate sutikę su atskaitymais, kreipkitės į Viliją Tylingo. Nesutikę su atskaitymais muzikos ir dainų tekstų autoriai, kitų meno sričių atstovai (tik LATGA nariai) bei kūrybinę veiklą vykdantys juridiniai asmenys dalinio finansavimo gali tikėtis tik iš mūsų Kūrybinės veiklos fondo.

Kūrybinės veiklos fondas
Socialinis kultūrinis fondas