Kūrinių kategorijos

Literatūros kūrinių naudotojams

Asociacija LATGA yra vienintelė kolektyvinio administravimo organizacija Lietuvoje, atstovaujanti literatūros kūrinių autoriams ir vertėjams. Kolektyviai administruojame teisę atgaminti literatūros kūrinius garso ar audiovizualinio įrašo forma bei viešai juos atlikti renginiuose, taip pat renkame atlygį už viešą kūrinių paskelbimą radijo stočių ir televizijų eteryje bei kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu iš reprografijos įrenginiais prekiaujančių bei reprografijos paslaugas teikiančių įmonių.

Ignė Zarambaitė „Emilio laiškas“

Viršelio dail. © Greta Alice
Warning: Undefined array key "spotify_url" in /home/lagalt/domains/latga.lt/public_html/wp-content/themes/wam/single-naudotojams.php on line 44

Jurga Vilė „Sibiro haiku“

Viršelio dail. © Lina Itagaki
Warning: Undefined array key "spotify_url" in /home/lagalt/domains/latga.lt/public_html/wp-content/themes/wam/single-naudotojams.php on line 83

Gina Viliūnė„Žmogžudystė batsiuvio dirbtuvėje“

Viršelio dail. © Deimantė Rybakovienė
Warning: Undefined array key "spotify_url" in /home/lagalt/domains/latga.lt/public_html/wp-content/themes/wam/single-naudotojams.php on line 120

Džiaugtis kūriniais legaliai – smagiau

Literatūros kūrinių naudojimas reklamose

Mes nelicencijuojame literatūros kūrinių panaudojimo reklamoje bei kituose kūriniuose. Jeigu ketinate kūrinius naudoti prekių bei paslaugų reklamose (tiek audio, tiek video) ar kituose kūriniuose (pavyzdžiui, filme), turite gauti tiesioginį autoriaus arba jo teisių paveldėtojų leidimą.

 

Autorių teisių galiojimo terminas

Jeigu kūrinio autorius miręs prieš 70 ar daugiau metų, autoriaus turtinės teisės jau nebegalioja. Galite laisvai naudoti šį kūrinį, tik nepažeiskite autoriaus asmeninių neturtinių teisių (nurodykite autorystę ir naudokite kūrinį tokį, kokį sukūrė autorius, be jokių pakeitimų).

Viešas skelbimas internete

Norėdami viešai skelbti internete literatūros kūrinius, kurių autorių turtinės teisės dar galioja, turite gauti leidimą tiesiogiai iš autoriaus, jo paveldėtojų ar kitų teisių turėtojų, jei autorius savo teises yra perdavęs kitiems asmenims (pvz., leidyklai). Teisių turėtojų leidimas taip pat reikalingas norint nuomoti ar teikti panaudai knygas, išskyrus knygų panaudą bibliotekose – už šį naudojimą valstybė skiria kompensacinį atlyginimą, kurį skirstome autoriams kartą per metus.

Išimtys

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ketvirtame skirsnyje numatyti atvejai, kai kūrinius leidžiama naudoti be autoriaus leidimo (asmeniniais, mokymo, informacijos tikslais). Vis dėlto labai prašome gerbti autorių teises ir naudotis tik legaliais šaltiniais.

2016 m. gruodžio 7 d. LR Vyriausybės priimtu nutarimu Nr. 1227 buvo priimtas tvarkos aprašas „Dėl kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu surinkimo, paskirstymo, mokėjimo ir grąžinimo“. Remiantis šiuo aprašu kompensacinį atlyginimą už asmeninį kūrinių atgaminimą reprografijos būdu privalo mokėti įmonės (operatoriai), teikiančios mokamas kopijavimo paslaugas. Operatoriai kartą per metus (iki sausio 15 d.) turi pateikti pranešimo formą, apie teikiamas kopijavimo paslaugas. Pagal pateiktą deklaraciją yra paskaičiuojamas mokėtinas kompensacinis atlyginimas ir išrašoma sąskaita.

Kompensacinį atlyginimą turi mokėti ir daugiafunkcinių kopijuoklių, spausdintuvų ir skaitytuvų (skenerių) importuotojai, t.y. įmonės, kurios šią įrangą LR teritorijoje parduoda pirmą kartą. Šios įmonės pranešimus apie pardavimus teikia kas ketvirtį.

Įmonės, įstaigos turi teisę susigrąžinti sumokėtą kompensacinį atlyginimą, kai įrenginiai yra įsigyti profesionalioms reikmėms, neįgalių žmonių reikmėms arba kai yra išvežami iš LR teritorijos.

Daugiau informacijos apie kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu galima rasti čia.

Jurga Bražiūnienė

Knygų panaudos ir reprografinio atgaminimo vyr. specialistė

Jeigu esate radijo, televizijos transliuotojas ir transliacijų metu naudojate mūsų organizacijos atstovaujamų Lietuvos ir užsienio literatūros autorių kūrinius, jums reikia sudaryti licencinę sutartį, kad mes galėtumėme surinkti ir išmokėti autoriams atlygį už jų kūrinių naudojimą. Autoriaus teisė gauti atlyginimą už kiekvieną jo kūrinio panaudojimą numatyta Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme. Jeigu jau esate sudarę sutartį dėl muzikos kūrinių naudojimo, kitos sutarties sudarinėti nereikia.

Mokėtino autorinio atlyginimo dydis yra išreikštas procentais nuo transliuotojo pajamų. Visą informaciją apie taikomus tarifus rasite žemiau. Norėdami gauti daugiau informacijos ar sudaryti licencinę sutartį, kreipkitės žemiau nurodytais kontaktais.

Jeigu esate transliuotų televizijos programų retransliuotojas, jums taip pat reikia sudaryti licencinę sutartį, kad mes galėtumėme surinkti ir išmokėti autoriams atlygį už jų kūrinių naudojimą.

Mokėtino autorinio atlyginimo tarifas nustatomas derybomis su kabelinės retransliacijos operatorių asociacijomis.

Rasa Pipirienė

Muzikos kūrinių skyriaus vadovė

Jeigu organizuojate renginį ir jame bus naudojami mūsų organizacijos atstovaujamų Lietuvos ar užsienio autorių literatūros kūriniai, jums reikia sudaryti licencinę sutartį, kad mes galėtumėme surinkti ir išmokėti autoriams atlygį už jų kūrinių naudojimą. Autoriaus teisė gauti atlyginimą už kiekvieną jo kūrinio panaudojimą numatyta Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme. Dėl licencinės sutarties pasirašymo reikia kreiptis ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų iki kūrinių naudojimo pradžios.

Įmokos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į žiūrovų skaičių (jeigu renginys nemokamas), pajamas, gautas už parduotus bilietus (jeigu renginys mokamas), salės plotą, renginio dienų skaičių (mugėms, parodoms).

Andrius Mikša

Licencijavimo poskyrio vyr. specialistas

Jeigu leidžiate CD, DVD, vinilinę plokštelę (ar kt.), kuriame bus naudojami mūsų atstovaujamų Lietuvos literatūros autorių kūriniai, Jums reikia sudaryti licencinę sutartį, kad mes galėtumėme surinkti ir išmokėti autoriams atlygį už jų kūrinių naudojimą. Autoriaus teisė gauti atlyginimą už kiekvieną jo kūrinio panaudojimą numatyta Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

Įmokos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tiražų bei egzempliorių skaičių ir didmeninę/mažmeninę pardavimo kainą.

Violeta Žimelo

Muzikos kūrinių skyriaus vyr. specialistė

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas turi mokėti kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu?

Kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu asmeniniais tikslais privalo mokėti įmonės ir įstaigos teikiančios mokamas kopijavimo paslaugas ir reprografijos įrenginių (daugiafunkcinių kopijuoklių, spausdintuvų, skenerių) pardavėjai, kurie yra šių įrenginių pirmieji pardavėjai Lietuvos teritorijoje.

Koks pranešimų apie parduotus reprografijos įrenginius ir teikiamas kopijavimo paslaugas teikimo terminas?

Operatoriai, kurie teikia mokamas kopijavimo paslaugas, deklaracijas apie teikiamas mokamas kopijavimo paslaugas turi pateikti kiekvienais metais iki sausio 15 d. Reprografijos įrangos pardavėjai pranešimus apie parduotus įrenginius teikia arba kas ketvirtį, arba kas mėnesį.

Kas yra daugiafunkciniai kopijuokliai?

Daugiafunkciniai kopijuokliai yra daugiafunkciniai įrenginiai, kuriais galima kūrinius nukopijuoti, atspausdinti ir nuskenuoti.

Kuo skiriasi daugiafunkcinis kopijuoklis nuo kuopijuoklio ir spausdintuvo?

Daugiafunkcinis kopijuoklis apima visas kūrinio reprografinio atgaminimo funkcijas (kopijavimas, spausdinimas, skenavimas), kopijuoklis kopijuoja iš popieriaus į popierių, spausdintuvas yra kompiuterio įrenginys, kuris atspausdina kompiuteryje esančią informaciją ant popieriaus.

Kokiais atvejais galima susigrąžinti sumokėtą kompensacinį atlyginimą?

Kompensacinį atlyginimą susigrąžinti gali ne tik asmenys reprografijos įrenginius įsigiję profesionalioms reikmėms ar neįgalieji, bet ir įmonės, kurios įsigytus įrenginius išveža iš Lietuvos teritorijos.

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą

Siųsti užklausą

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą ir mūsų specialistai su jumis susisieks!