Apie LATGA

Asociacija LATGA yra ne pelno siekianti nevalstybinė organizacija, kolektyviai administruojanti įvairių sričių autorių (muzikos, literatūros, audiovizualinių, vizualiųjų ir dramos) teisių turėtojų teises, renkanti ir paskirstanti autorinį atlyginimą už kūrinių panaudojimą. Taip pat ši organizacija koordinuoja asociacijos narių veiklą, užtikrina kuo platesnį Lietuvos ir užsienio autorių kūrinių panaudojimą, užkerta kelią autorių teisių pažeidimams, finansuoja meno ir kultūros projektus, aktyviai edukuoja visuomenę autorių teisių srityje.

33 metus

Dirbame autoriams

6181

LATGA nariai

9 000 000 €

Kasmet surenkame autoriams

350 000 €

Kasmet skiriame kūrybiniams projektams

2022 ©Leonardas Borotinskas

LATGA kolektyviai administruoja šias turtines autorių teises

Viešai skelbti, viešai atlikti, teikti nuomai muzikos kūrinius su tekstu ar be teksto.

Atgaminti muzikos kūrinius su tekstu ar be teksto garso ar audiovizualinio įrašo forma.

Viešai atlikti (gyvas atlikimas) ir transliuoti literatūros kūrinius.

Viešai skelbti, viešai atlikti, teikti nuomai audiovizualinius kūrinius.

Viešai atlikti (gyvas atlikimas) ir viešai skelbti dramos ar muzikinius dramos kūrinius.

Atgaminti, viešai skelbti, viešai rodyti, teikti nuomai vizualinius kūrinius.

LATGA vykdomos funkcijos

  • Suteikia naudotojams neišimtines licencijas panaudoti autorių kūrinius;
  • Renka ir išieško autorinį atlyginimą už kūrinių panaudojimą pagal neišimtines licencijas;
  • Paskirsto ir išmoka surinktą autorinį atlyginimą autoriams arba juos atstovaujantiems subjektams;
  • Teisės aktų nustatyta tvarka be atskiro įgaliojimo gina jos atstovaujamų autorių subjektų teises teisme ir kitose institucijose;
  • Teikia konsultacijas autoriams autorių teisių apsaugos bei autorių kūrinių panaudojimo įvairiose srityse klausimais;
  • Finansuoja kultūros ir meno projektus;
  • Organizuoja su edukacinius renginius arba juose dalyvauja, kur dalijasi savo žiniomis ir ilgamete darbo autorių teisių srityje patirtimi.

LATGA istorija

Praėjus vos porai mėnesių po Lietuvos nepriklausomybės atstatymo susibūrusi autorių grupė numatė būtinybę įkurti kūrėjų interesams atstovaujančią organizaciją. Autoriai suvokė, kad nacionalinė kolektyvinio autorių teisių administravimo bendrija yra svarbiausias dalykas, siekiant sukurti aplinką, leisiančią klestėti kūrybiškumui. 1990 m. įvairių kūrybinių sąjungų iniciatyva įsteigta Asociacija LATGA dabar vienija beveik 6000 įvairių kūrinių Lietuvos autorių (2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis, organizacijai priklauso 5807 autoriai) ir bendradarbiavimo sutarčių pagrindu atstovauja daugybei autorių visame pasaulyje.

Per visus asociacijos gyvavimo metus didelė atsakomybė teko autorių asociacijos prezidentams ir Tarybos nariams. Tai žymūs įvairių sričių Lietuvos menininkai, kurie dirbo visų autorių labui. Asociacijos LATGA prezidentais buvo:

LATGA valdymas

Asociacijos organai yra Visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – Taryba, vienasmeniai valdymo organai – Asociacijos direktorius ir Tarybos pirmininkas, priežiūros funkcijas atlieka Revizijos komisija. Asociacijoje Tarybos ar Direktoriaus sprendimu gali būti sudaromos komisijos, komitetai, darbo grupės ir kt.

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą

Siųsti užklausą

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą ir mūsų specialistai su jumis susisieks!