Visuotinis narių susirinkimas (VNS)

Tai pagrindinis įvairių sričių autorius vienijančios Asociacijos LATGA valdymo organas. VNS šaukiamas Tarybos (ji taip yra labai svarbus asociacijos valdymo organas) sprendimu ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Kas ketverius metus VNS (ataskaitiniame rinkiminiame) taip pat renkami Tarybos ir Revizijos komisijos nariai.

Artimiausias VNS susirinkimas vyks 2023 m. balandžio 20 d. Daugiau informacijos apie jį čia.

Jame svarstomus dokumentų projektus rasite čia

2020 © Rytis Šeškaitis

Pagrindiniai VNS nuostatai

VNS renka Tarybą

Tarybos narius iš Asociacijos narių renka ataskaitinis rinkiminis Visuotinis narių susirinkimas. Po vieną Tarybos narį deleguoja Dailininkų, Fotomenininkų, Kinematografininkų, Kompozitorių, Rašytojų, Tautodailininkų ir Žurnalistų sąjungos iš  Asociacijos narių. Tarybos nariais negali būti asmenys, kurie komerciniais tikslais vykdo veiklą kaip Asociacijos administruojamų autorių kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudotojai.

Kvorumas

Jei Visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, tai ne vėliau kaip po 7 (septynių) kalendorinių dienų turi įvykti pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti nutarimus pagal neįvykusio VNS susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu, kiek VNS Asociacijos narių susirinktų.

Kadangi mūsų asociacija turi labai daug narių, galimybės surinkti kvorumą, kurio reikalauja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas, yra teorinės.

VNS pirmininkauja

VNS pirmininkauja Prezidentas arba kitas Tarybos narys, išrinktas paprasta VNS dalyvių balsų dauguma. VNS skiria (renka) ir atšaukia Tarybos, Revizijos komisijos ir Etikos komisijos narius, vertina jų veiklos rezultatus, tvirtina jų atlyginimus (jei tokie nustatyti), kitas pinigines ir nepinigines išmokas, Iš Tarybos narių renka Prezidentą; skiria ir atšaukia nepriklausomą auditorių iš Tarybos pasiūlytų kandidatūrų; priima sprendimus dėl Asociacijos įstatų ir narystės sąlygų pakeitimų; nustato ir tvirtina Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką ir t. t.

VNS balso teisę turi visi Asociacijos nariai

Jeigu kuris nors Asociacijos narys negali dalyvauti VNS asmeniškai pats, jį teisės aktų nustatyta tvarka gali atstovauti kitas Asociacijos narys, jeigu dėl tokio atstovavimo nekyla interesų konfliktų. Asociacijos narys – …juridinis asmuo gali būti atstovaujamas VNS tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių. Teisę atstovauti VNS Asociacijos narys gali suteikti sudarydamas balsavimo teisės perleidimo sutartį. Pagal balsavimo teisės perėmimo sutartį perėmėjas gali perimti tik vieno nario balsavimo teisę.

Susiję dokumentai

Visos LATGA aktualijos tavo el. pašte

Prenumeruok naujienlaiškį.