Kūrinių kategorijos

Literatūros kūrinių autoriams

Jeigu Jūs esate bibliotekose išduodamų kūrinių autorius ir/ar bendraautorius, tam, kad gautumėte atlyginimą už tokį savo kūrinių panaudojimą LATGA nariu tapti nereikia, pakanka tiesiog užpildyti atitinkamą paraiškos formą (žr. žemiau). Visi autoriai, gaunantys atlyginimą už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose taip pat dalyvauja atlyginimo už kūrinių reprografinį atgaminimą paskirstyme. Atlyginimas paskirstomas kartą metuose iki birželio mėn. 1 d.

Tomas Venclova „Lietuvos istorija visiems II“

Viršelio dail. © Jokūbas Jacovskis

Kotryna Zylė „Geriausia diena“

Viršelio dail. © Inga Dagilė

Sigitas Parulskis „Laiko nusikaltimai“

Viršelio dail. © Agnius Tarabilda

Knygų panauda ir reprografinis atgaminimas

Grožinės ir mokslinės literatūros autoriai (rašytojai, poetai, vertėjai, knygų iliustruotojai ir dailininkai) turi teisę gauti kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose, kuris yra mokamas kartą per metus (birželio mėnesį) už vienus praėjusius metus. Bendrą sumą šio atlyginimo išmokėjimui kasmet skiria Kultūros ministerija. Konkrečiam autoriui išmokamo kompensacinio atlyginimo dydis priklauso nuo to, kiek kartų autoriaus knyga išduota skaitytojams bibliotekose. Kompensacinis atlyginiams už knygų panaudą yra skaičiuojamas pagal 64 Lietuvos viešųjų bibliotekų pateikiamus duomenis.

Norintys gauti kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose autoriai turi pateikti kiekvienai knygai atskirą paraiškos formą. Paraiškas reikia pildyti tik kartą, kasmet registracijos kartoti nereikia, nebent norite sąrašą papildyti naujais knygos leidimais.

Daugiau informacijos apie kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose galite rasti čia.

Jurga Bražiūnienė

Knygų panaudos ir reprografinio atgaminimo poskyrio vadovė

Grožinės ir mokslinės literatūros autoriai (rašytojai, poetai, knygų iliustruotojai, dailininkai ir fotografai) taip pat turi teisę gauti kompensacinį atlyginimą už jų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos (t.y. kopijavimo bei spausdinimo) būdu. Šį atlyginimą moka įmonės, kurios teikia mokamas reprografinio atgaminimo (t.y. kopijavimo bei spausdinimo paslaugas) ir reprografijos (t.y. kopijavimo ir spausdinimo) įrangos importuotojai ir gamintojai. Šis atlyginimas yra mokamas kartą per metus (birželio mėnesį) už vienus praėjusius metus.

Kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu gauna tie autoriai, kurie gauna atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose, todėl atskirai paraiškų dėl reprografijos pildyti nereikia. Šis atlyginimas yra paskaičiuojamas pagal knygų panaudos bibliotekose duomenis.

Daugiau informacijos apie kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu galima rasti čia.

Jurga Bražiūnienė

Knygų panaudos ir reprografinio atgaminimo poskyrio vadovė

Narystė

Tapti mūsų nariais rekomenduojame tik tiems literatūros kūrinių autoriams (poetams, rašytojams, vertėjams), kurių kūriniai naudojami kaip dainų tekstai ir dramos ar muzikiniai-dramos kūriniai. Jeigu jūsų parašytos ar išverstos eilės naudojamos dainose, pildykite prašymą ir kreipkitės į Muzikos kūrinių skyriaus specialistus, jeigu jūsų kūriniai naudojami statant dramos ar dramos-muzikinius spektaklius – į Dramos poskyrio specialistus. Tapę mūsų nariais kaip muzikos ar dramos kūrinių autoriai galėsite naudotis narystės teikiamais privalumais ir gauti atlygį už viešą kūrinių naudojimą.

Aistė Jankauskienė

Dokumentacijos ir paskirstymo poskyrio specialistė

Autorių teisių paveldėtojams

Jeigu autorius buvo Asociacijos LATGA narys, mes išduosime pažymą, patvirtinančią, jog pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą palikėjui priklausė autoriaus teisės į meno ir mokslo kūrinius. Remiantis mūsų pažyma, notarai išduos paveldėjimo teisės pagal įstatymą / testamentą liudijimą, pagal kurį paveldėsite autoriaus turtines teises į meno ir mokslo kūrinius.

Jeigu autorius nebuvo mūsų asociacijos nariu, autorystę patvirtinančių pažymų mes neišduodame. Tokiu atveju įpėdiniams reikia notarui pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad palikėjas buvo autorius. Tai gali būti autorinės sutartys su leidyklomis, muziejais, priklausymo tam tikrai kūrybinei sąjungai įrodymai, gali būti pateiktas ir pats kūrinys (pvz. knyga, įrašas) ar antstolio sudarytas kūrinių apyrašas.

Primename, kad turtinės teisės galioja 70 metų po autoriaus mirties.

Vilija Tylingo

Vyr. buhalterės pavaduotoja

Valdykite savo kūrinius lengviau su e-savitarna

  • Peržiūrėkite atlyginimo paskirstymo ataskaitas
  • Matykite registruotus / neregistruotus kūrinius
  • Pateikite kūrinių registracijas, reikalingas kompensacinio / autorinio atlyginimo paskirstymui

Norėdami gauti prisijungimus, kreipkitės 8 619 84926 arba aiste@latga.lt

Pastaba: prie e-savitarnos gali prisijungti tik tie literatūros kūrinių autoriai / vertėjai, kurie yra pasirašę narystės sutartis arba jų priedus kaip muzikos kūrinių / dramos / dramos-muzikinių kūrinių autoriai. Tik kompensacinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu ir knygų panaudą bibliotekose skirstyme dalyvaujantys literatūros autoriai prisijungti prie e-savitarnos negali, jiems skirta informacija pateikiama knygų panaudos ir reprografijos skiltyse.

Prisijungti

Dažniausiai užduodami klausimai

Esu rašytojas / poetas / vertėjas. Ar aš turiu teisę gauti atlyginimą už viešą kūrinio paskelbimą radijuje ar televizijoje?

Surinkdami atlyginimą iš įvairių muzikos naudotojų gauname informacijos ir apie poezijos ar prozos kūrinių naudojimą radijo stočių / televizijų eteryje. Tokiu atveju mėginame ieškoti minėtų kūrinių autorių / vertėjų ir išmokėti jiems atlyginimą. Jeigu nepavyksta rasti, įtraukiame juos į ieškomų muzikos / dainų tekstų autorių sąrašą ir laukiame, kol atsilieps, kad galėtume išmokėti jiems atlygį.

Kada turi būti pateikiamos paraiškų formos norint gauti kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą?

Autoriai, norintys gauti kompensacinį atlyginimą už knygų panaudą bibliotekose, turi iki gruodžio 31 d. pateikti paraiškų formas Asociacijai LATGA. Paraiškų formos pildomos tik kartą. Pakartotinai paraiškų teikti nereikia.

Ar kompensacinis atlyginimas už knygų panaudą yra mokamas tik už vienerius praėjusius metus?

Taip, kompensacinis atlyginimas už knygų panaudą bibliotekose yra mokamas tik už vienus praėjusius metus, po to kai buvo pateiktos paraiškų formos.

Kaip paskaičiuojamas autoriui priklausantis kompensacinis atlyginimas už knygų panaudą bibliotekose?

Sumą kompensacinio atlyginimo išmokėjimui kasmet skiria Kultūros ministerija. Iš skirtos sumos kiekvienam autoriui išmokamo atlyginimo dydis priklauso nuo to, kiek kartų skaitytojai bibliotekose paima skaityti Asociacijoje LATGA užregistruotas panaudai knygas.

Ar autorius, užpildęs paraiškos formą dėl kompensacinio atlyginimo už knygų panaudą bibliotekose, tampa ir asociacijos LATGA nariu?

Ne, užpildžius paraiškos formą dėl knygų panaudos bibliotekose Asociacijos LATGA nariu netampama.

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą

Siųsti užklausą

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą ir mūsų specialistai su jumis susisieks!