Kūrinių kategorijos

Audiovizualinių kūrinių autoriams

Asociacija LATGA kaip kolektyvinio administravimo organizacija atstovauja daugiau nei 800 Lietuvos ir šimtus tūkstančių užsienio audiovizualinių kūrinių autorių (režisierių, scenarijaus autorių, dialogų autorių, operatorių, dailininkų, muzikos, sukurtos specialiai audiovizualiniam kūriniui, autorių) ir prodiuserių.

Filmo „Fanaberija. Įsijunk šviesą“ stop kadras. Rež. Laura Tamošiūnaitė-Šakalienė

2021 © Raimundo Adžgausko nuotr.

Filmas „Pieno baras“. Rež. Urtė Oettinger

2020 © Urtė Oettinger

„Sugrįžę iš Niujorko“. Rež. Ramunė Rakauskaitė

© Jonas Mekas

Narystės privalumai

Tapę mūsų nariais audiovizualinių (toliau – AV) kūrinių autoriai ar prodiuseriai savo turtinių teisių administravimą patiki mums. Mes surenkame jiems atlyginimą iš kūrinių naudotojų, atstovaujame užsienio šalyse, konsultuojame teisiniais klausimais. Nariai gali dalyvauti asociacijos finansavimo konkursuose ir organizacijos valdyme.

Atlyginimas už retransliaciją. Autoriams ir prodiuseriams surenkame autorinį atlyginimą už suteiktą teisę retransliuoti audiovizualinius kūrinius ir jų įrašus. Jį Asociacija LATGA surenka iš kabelinių tinklų operatorių. Atlyginimas mokamas vieną kartą per metus (už praėjusius metus).

Kompensacinis atlyginimas už atgaminimą asmeniniais tikslais. AV kūrinių autoriams paskirstome  ir išmokame kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais; AV kūrinių prodiuseriams – išmokame atsakingos asociacijos paskirstytą kompensacinį atlyginimą. Šis atlyginimas, dar vadinamas „Tuščia laikmena“, surenkamas iš tuščių laikmenų ir įrenginių, į kuriuos galima atgaminti (įrašyti) audiovizualinius kūrinius (kompiuteriai, mobilieji telefonai, USB raktai, DVD ir pan.), pardavėjų. Šis atlyginimas yra kompensacija už tai, kad Lietuvos autorių teisių ir gretutinių įstatymo nuostatos leidžia asmeniniam naudojimui pasidaryti vieną kūrinio kopiją be kūrinio autoriaus leidimo iš legalių šaltinių. Kompensacinis atlyginimas išmokamas kartą per metus (už praėjusius metus).

Atlyginimas už audiovizualinių kūrinių ir jų įrašų viešą paskelbimą ar padarymą viešai prieinamais internete (VOD (tik AV kūrinių, ne įrašų) ir teikiant retransliavimą papildančias internetines paslaugas). Siekiame surinkti atlyginimą iš VOD platformų ir retransliuotojų.

Atlyginimas už audiovizualinių kūrinių ir jų įrašų viešą skelbimą apgyvendinimo paslaugas teikiančiose vietose. Siekiame surinkti atlyginimą iš viešbučių ir kitų apgyvendinimo paslaugas teikiančių vietų.

 

AV kūrinių autoriai ir prodiuseriai yra atstovaujami užsienio šalyse pagal abipusio atstovavimo sutartis su užsienio autorių kolektyvinio administravimo bendrijomis. Informacija apie mūsų narius yra skelbiama tarptautiniame autorių kataloge The Interested Parties Information System (IPI).

Asociacijos nariams suteikiamos nemokamos asociacijos teisininkų konsultacijos. Taip pat mūsų teisininkai yra parengę visą paketą tipinių sutarčių. Norėdami jas gauti, kreipkitės į mūsų specialistus.

AV autoriai turi teisę teikti paraiškas dėl dalinio projektų finansavimo iš Kūrybinės veiklos fondo.

Organizacijos veiklą reglamentuojantys dokumentai tvirtinami kartą ar du per metus vykstančiame Visuotiniame narių susirinkime (VNS), į kurį kviečiami visi nariai. Taip pat mūsų nariai turi teisę dalyvauti Tarybos rinkimuose (ir iškelti savo kandidatūras, ir rinkti), kurie vyksta kas ketverius metus.

Kaip tapti nariu

Svarbiausia sąlyga norint tapti mūsų nariais – jūsų sukurti audiovizualiniai kūriniai (vaidybiniai, dokumentiniai, muzikiniai bei animaciniai kino ir TV filmai, TV serialai) buvo / yra viešai naudojami.

Gali būti, kad mes jūsų jau ieškome ir norime sumokėti surinktą atlyginimą, tad pirmiausia žvilgtelkite, ar jūsų nėra ieškomų autorių / paveldėtojų sąraše.

Norint tapti mūsų nariu, jums reikės žengti viso labo tris žingsnius.

1 žingsnis

Užpildykite elektroninę prašymo formą ir laukite mūsų pranešimo apie tolimesnius veiksmus!

2 žingsnis

Sumokėkite 10 Eur vienkartinį stojamąjį nario mokestį pervesdami į mūsų sąskaitą SEB banke LT71 7044 0600 0038 2455; mokėjimo paskirtyje nurodydami „stojamasis nario mokestis“.

3 žingsnis

Pasirašykite specialisto atsiųstą narystės sutartį. Sveikiname tapus Asociacijos LATGA nariu!

Jau esate mūsų narys kaip kitos meno srities atstovas?

Jeigu jau esate mūsų narys kaip kitos meno srities atstovas, tačiau norite gauti atlyginimą už audiovizualinių kūrinių naudojimą, susisiekite su mūsų specialistais!

Živilė Pupkienė

Audiovizualinių kūrinių poskyrio vyr. specialistė

Autorių teisių paveldėtojams

Jeigu autorius buvo Asociacijos LATGA narys, mes išduosime pažymą, patvirtinančią, jog pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą palikėjui priklausė autoriaus teisės į meno ir mokslo kūrinius. Remiantis mūsų pažyma, notarai išduos paveldėjimo teisės pagal įstatymą / testamentą liudijimą, pagal kurį paveldėsite autoriaus turtines teises į meno ir mokslo kūrinius.

Jeigu autorius nebuvo mūsų asociacijos nariu, autorystę patvirtinančių pažymų mes neišduodame. Tokiu atveju įpėdiniams reikia notarui pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad palikėjas buvo autorius. Tai gali būti autorinės sutartys su leidyklomis, muziejais, priklausymo tam tikrai kūrybinei sąjungai įrodymai, gali būti pateiktas ir pats kūrinys (pvz. knyga, įrašas) ar antstolio sudarytas kūrinių apyrašas.

Primename, kad turtinės teisės galioja 70 metų po autoriaus mirties.

Vilija Tylingo

Vyr. buhalterės pavaduotoja

Valdykite savo kūrinius lengviau su e-savitarna

  • Peržiūrėkite atlyginimo paskirstymo ataskaitas
  • Matykite registruotus / neregistruotus kūrinius
  • Pateikite kūrinių registracijas, reikalingas kompensacinio / autorinio atlyginimo paskirstymui

Norėdami gauti prisijungimus, kreipkitės 8 672 03760 arba zivile@latga.lt

Prisijungti

Dažniausiai užduodami klausimai

Sukūrėme filmą / laidą. Kaip užregistruoti, įgyti teises? Kiek tai kainuoja?

Lietuvoje oficialios kūrinių registracijos nėra, nes pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą autorių teisės įgyjamos nuo kūrinio sukūrimo momento, o ne nuo tam tikro formalumo, kaip, pavyzdžiui, registracija. Mes registruojame kūrinius vien tik autorinio atlyginimo paskirstymo tikslais.

Kaip apsaugoti filmo idėją, scenarijų?

Idėjoms autorių teisių apsauga nėra taikoma. Praktiškai galime patarti nebent įdėti savo sukurto projekto kopiją į voką, išsisiųsti sau registruotu paštu ir laikyti neatplėštą. Kilus ginčui, tai būtų papildomas įrodymas – užfiksuotas faktas, kad tą dieną jūs turėjote tokį projektą. Beje, jei kam nors duodate savo projektus, darykite tai pasirašytinai.

Esu garso / montažo režisierius. Ar aš turiu teisę gauti kolektytviai administruojamą atlyginimą už AV kūrinių panaudojimą?

Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nustatyta, kad AV kūrinio autoriai yra:  režisierius, scenarijaus autorius, dialogo autorius, dailininkas, operatorius ir muzikos (su tekstu arba be teksto), sukurtos specialiai AV kūriniui, autorius. Deja, kaip matote, garso ir montažo režisierių nėra jų tarpe, tad jiems atlyginimas nėra skirstomas.

Kas gali registruoti AV kūrinius?

Registruoti AV kūrinius gali prodiuseris ar bet kuris kitas kūrybinės komandos narys, prisiimantis atsakomybę už pateiktus duomenis.

Kaip registruoti AV kūrinius?

AV kūrinius galite registruoti prisijungę prie savo paskyros bendroje LATGA/AGATA duomenų bazėje www.lakdb.lt, rekomenduojame rinktis šį būdą, nes kūrinys bus užregistruotas iš karto dvejose asociacijose; čia taip pat galėsite rasti preliminariai užpildytas registracijas, kurias tereiks peržiūrėti/pakoreguoti ir pateikti. Taip pat AV kūrinys gali būti užregistruotas pateikiant AV kūrinio registracijos formą, kurią rasite dokumentų skiltyje.

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą

Siųsti užklausą

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą ir mūsų specialistai su jumis susisieks!