Kūrinių kategorijos

Muzikos kūrinių autoriams

Asociacija LATGA kaip kolektyvinio administravimo organizacija atstovauja per 3100 Lietuvos ir šimtams tūkstančių užsienio muzikos kūrinių autorių (populiariosios muzikos ir dainų tekstų, rimtosios muzikos kompozitorių) ir leidėjų teisėms.

2022 © Leonardas Borotinskas

2022 © Dainius Čėpla

2022 © Mantas Repečka / Promostar

Narystės privalumai

Tapę mūsų nariais muzikos kūrinių autoriai ir leidėjai savo turtinių autorių teisių administravimą patiki mums. Mes surenkame jums atlyginimą iš kūrinių naudotojų, atstovaujame užsienio šalyse, konsultuojame teisiniais klausimais. Nariai gali dalyvauti asociacijos finansavimo konkursuose ir organizacijos valdyme.

Muzikos kūrinių autoriams atlyginimas surenkamas už suteiktą teisę viešai transliuoti kūrinius iš valstybinių, nekomercinių, internetinių ir komercinių radijo stočių ir televizijų; už suteiktą teisę viešai retransliuoti kūrinius – iš kabelinių televizijų; už teisę viešai atlikti kūrinius – iš koncertų ir kitokių renginių, kuriuose skamba muzika, organizatorių (tiek komercinių, tiek valstybinių organizacijų), už suteiktą teisę viešai naudoti kūrinius prekybos ir paslaugų vietose (prekybos centruose, kavinėse, degalinėse ir kt.).

Autorinis atlyginimas muzikos kūrinių autoriams už suteiktą teisę muzikos kūrinius viešai atlikti, transliuoti ir retransliuoti yra išmokamas kartą per ketvirtį.

Taip pat muzikos kūrinių / dainų tekstų autoriai ir leidėjai gauna kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais.  Jis dar vadinamas Tuščios laikmenos mokesčiu ir yra  surenkamas iš tuščių laikmenų ir įrenginių, į kuriuos galima atgaminti (įrašyti) muzikos kūrinius (kompiuteriai, mobilieji telefonai, USB raktai, CD ir pan.), pardavėjų. Šis atlyginimas yra kompensacija už tai, kad Lietuvos autorių teisių ir gretutinių įstatymas leidžia asmeniniam naudojimui pasidaryti vieną kūrinio kopiją be kūrinio autoriaus leidimo iš legalių šaltinių. Kompensacinis atlyginimas išmokamas kartą per metus.

Muzikos kūrinių autoriai ir leidėjai yra atstovaujami užsienio šalyse pagal abipusio atstovavimo sutartis su autorių teisių kolektyvinio administravimo bendrijomis. Taip pat muzikos kūrinių autoriai yra įtraukti į pasaulinį autorių katalogą The Interested Parties Information System (IPI).

Asociacijos nariams suteikiamos nemokamos asociacijos teisininkų konsultacijos. Taip pat mūsų teisininkai yra parengę visą paketą tipinių sutarčių. Norėdami jas gauti, kreipkitės į mūsų specialistus.

Asociacijos LATGA nariais tapę muzikos autoriai turi teisę teikti paraiškas ir dalyvauti konkurse dėl dalinio projektų finansavimo iš Asociacijos LATGA Kūrybinės veiklos ir Muzikos autorių fondų.

Organizacijos veiklą reglamentuojantys dokumentai tvirtinami kartą ar du per metus vykstančiame Visuotiniame narių susirinkime (VNS), į kurį kviečiami visi nariai. Taip pat mūsų nariai turi teisę dalyvauti Tarybos rinkimuose (ir iškelti savo kandidatūras, ir rinkti), kurie vyksta kas ketverius metus.

Kaip tapti nariu

Svarbiausia sąlyga norint tapti mūsų nariais – jūsų sukurti populiariosios / rimtosios muzikos kūriniai (muzika, tekstai ir aranžuotės) buvo / yra viešai naudojami.

Gali būti, kad mes jūsų jau ieškome ir norime sumokėti surinktą atlyginimą, tad pirmiausia žvilgtelkite, ar jūsų nėra ieškomų autorių / paveldėtojų sąraše.

Norintieji tapti mūsų nariais leidėjai turi pateikti sutarčių dėl autorių teisių perėmimo kopijas.

1 žingsnis

Užpildykite elektroninę prašymo formą ir laukite mūsų pranešimo apie tolimesnius veiksmus!

2 žingsnis

Sumokėkite 10 Eur vienkartinį stojamąjį nario mokestį pervesdami į mūsų sąskaitą SEB banke LT71 7044 0600 0038 2455; mokėjimo paskirtyje nurodydami „stojamasis nario mokestis“.

3 žingsnis

Pasirašykite specialisto atsiųstą narystės sutartį. Sveikiname tapus Asociacijos LATGA nariu!

Jau esate mūsų narys kaip kitos meno srities atstovas?

Jeigu jau esate mūsų narys kaip kitos meno srities atstovas, tačiau norite gauti atlyginimą už muzikos kūrinių naudojimą, susisiekite su Muzikos kūrinių poskyrio specialistais.

Aistė Jankauskienė

Dokumentacijos ir paskirstymo poskyrio vyr. specialistė

Autorių teisių paveldėtojams

Jeigu autorius buvo Asociacijos LATGA narys, mes išduosime pažymą, patvirtinančią, jog pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą palikėjui priklausė autoriaus teisės į meno ir mokslo kūrinius. Remiantis mūsų pažyma, notarai išduos paveldėjimo teisės pagal įstatymą / testamentą liudijimą, pagal kurį paveldėsite autoriaus turtines teises į meno ir mokslo kūrinius.

Jeigu autorius nebuvo mūsų asociacijos nariu, autorystę patvirtinančių pažymų mes neišduodame. Tokiu atveju įpėdiniams reikia notarui pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad palikėjas buvo autorius. Tai gali būti autorinės sutartys su leidyklomis, muziejais, priklausymo tam tikrai kūrybinei sąjungai įrodymai, gali būti pateiktas ir pats kūrinys (pvz. knyga, įrašas) ar antstolio sudarytas kūrinių apyrašas.

Primename, kad turtinės teisės galioja 70 metų po autoriaus mirties.

Vilija Tylingo

Vyr. buhalterės pavaduotoja

Valdykite savo kūrinius lengviau su e-savitarna

  • Peržiūrėkite atlyginimo paskirstymo ataskaitas
  • Matykite registruotus / neregistruotus kūrinius
  • Pateikite kūrinių registracijas, reikalingas kompensacinio / autorinio atlyginimo paskirstymui

Norėdami gauti prisijungimus, kreipkitės +370 619 84926 arba aiste@latga.lt

Prisijungti

Dažniausiai užduodami klausimai

Esu autorius, organizuoju savo koncertus pats. Ar turiu gauti licenciją iš LATGA?

Sudarydamas narystės sutartį su Asociacija LATGA autorius autorinio atlyginimo surinkimą paveda šiai asociacijai. Tai reiškia, kad gauti autorinį atlyginimą tiesiogiai iš naudotojų arba jo atsisakyti nebegali, o Asociacija LATGA yra vienintelis įgaliotas subjektas rinkti autorinį atlyginimą. Taigi ir išimtys, nepriklausomai nuo to, ar autorius pats organizuoja savo koncertą, ar jo koncertą organizuoja tretieji asmenys, nėra taikomos. Be to, reikia paminėti, kad autoriai, atlikėjai ir organizatoriai viename asmenyje nieko nepraranda sudarydami licencines sutartis, kadangi tokiu atveju prie autorinio atlyginimo už koncertus dar yra pridedamas ir paskirstomas kompensacinis atlyginimas už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais, dar vadinamas Tuščios laikmenos mokesčiu.

Ar autoriui naudinga teikti informaciją apie jo kūrinių naudojimą koncertuose bei kituose viešuose renginiuose?

Taip, autoriui labai naudinga pateikti informaciją mums apie tai, kur ir kokie jo kūriniai buvo atlikti, nepaisant to, ar jis pats, ar kiti atlikėjai juos atliko. Renginio organizatorius, pasirašydamas licencinę sutartį su Asociacija LATGA įsipareigoja pateikti informaciją, kokie kūriniai skambėjo jo organizuotame renginyje, tačiau pasitaiko atvejų, kai organizatorius to nepadaro arba pateikta programa yra netiksli. Taip pat ne visi renginių organizatoriai, kaip tai numato įstatymas, kreipiasi į mus dėl licencinės sutarties pasirašymo ir tokiu atveju jūsų pateikta informacija mums padeda surasti konkretų renginio organizatorių bei surinkti jums autorinį atlyginimą. Taigi visais atvejais pateikta informacija apie kūrinių naudojimą naudinga ir patiems autoriams, kadangi už viešus koncertus ir renginius surinktas autorinis atlyginimas skirstomas tik pagal pateiktas programas.

Planuoju išleisti albumą, ar man reikalinga licencija?

Mūsų licencija yra reikalinga, jeigu albume naudojami Asociacijos LATGA atstovaujamų autorių, perdavusių kolektyvinio administravimo asociacijai administruoti atgaminimo teisę, kūriniai. Licencinę sutartį su Asociacija LATGA turi pasirašyti kūrinių naudotojas, kuris gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo. Jeigu LATGA narys – autorius – leidžia albumą, kuriame yra naudojami Asociacijos LATGA atstovaujamo repertuaro kūriniai, jis tampa Kūrinių naudotoju ir turi kreiptis į mūsų specialistus dėl licencinės sutarties sudarymo.

Kokį atlyginimą autorius gauna už kūrinio transliaciją ar retransliaciją?

Tarifai, pagal kuriuos surenkame atlygį autoriams iš naudotojų, yra labai skirtingi. Autorius už 1 min. trukmės kūrinio transliaciją / retransliaciją gali gauti nuo 0,007 Eur iki 15 Eur.

Ar muzikos kūrinio registracija Asociacijoje LATGA apsaugo jį nuo plagijavimo?

Ne, neapsaugo. Mes registruojame tik kūrinių pavadinimus, trukmę ir autorių pavardes tam, kad galėtume surinkti ir paskirstyti atlygį už kūrinių naudojimą. Pačių kūrinių įrašų nesaugome ir nekaupiame nei fizinėse, nei skaitmeninėse laikmenose, taip pat nerenkame ir nesaugome natų rankraščių.

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą

Siųsti užklausą

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą ir mūsų specialistai su jumis susisieks!