Kūrinių kategorijos

Vizualiųjų menų naudotojams

Mes esame vienintelė kolektyvinio administravimo organizacija Lietuvoje, atstovaujanti vizualiųjų kūrinių autoriams, todėl galime teisėtai ir greitai suteikti licenciją, leidžiančią naudoti mūsų atstovaujamų autorių kūrinius. Šiuo metu mes atstovaujame daugiau kaip 1200 Lietuvos ir per 100 000 užsienio vizualiųjų menų (dailininkų, fotografų, iliustruotojų, architektų, dizainerių, scenografų) autorių.

Friends are Coming back II

2009 © Vilmantas Marcinkevičius

B elephant et la femme bronze

2020 © Rūta Jusionytė

Paskutinis keleivis

2019 © Timotiejus Norvila

Džiaugtis kūriniais legaliai - smagiau

Mes galime padėti jums išvengti sudėtingos autorių ar jų paveldėtojų kontaktų paieškos. Jums nereikės patiems rengti kūrinio panaudojimo sąlygų ir derinti autorinio atlyginimo dydžio su kiekvienu autoriumi atskirai.

Norint panaudoti kūrinį

Norėdami panaudoti dailės ar fotografijos kūrinį, pirmiausia identifikuokite kūrinio autorių. Jei naudosite nuotrauką ar reprodukciją nežinodami, kas yra jos autorius ir kam priklauso turtinės teisės į ją, rizikuosite pažeisti turtines ir neturtines autoriaus teises.

Paveldėjimo teisė

Jeigu kūrinio autorius miręs prieš 70 ar daugiau metų, autoriaus turtinės teisės jau nebegalioja. Galite laisvai naudoti šį kūrinį, tik nepažeiskite autoriaus asmeninių neturtinių teisių (nurodykite autorystę ir naudokite kūrinį tokį, kokį sukūrė autorius, be jokių pakeitimų).

Jeigu kūrinio autorius gyvas arba dar nepraėjo 70 metų po jo mirties(tą galima išsiaiškinti pasitelkiant interneto paieškos sistemas arba kreipiantis į mus), veikiausiai jis priklauso kuriai nors kolektyvinio autorių teisių administravimo bendrijai. Norėdami sužinoti, ar autorius yra mūsų asociacijos narys arba mūsų atstovaujamas užsienio autorius, kreipkitės informacijos į mūsų Vizualiųjų kūrinių poskyrio specialistus. Jei autorius yra mūsų narys arba priklauso vienai iš užsienio bendrijų, su kuriomis mūsų asociacija turi bendradarbiavimo sutartį, suteiksime jums licenciją.

Kreipimasis dėl licencijos

Dėl licencijos kreipkitės iš anksto, ne vėliau kaip 14 darbo dienų iki numatomos kūrinio naudojimo pradžios, ypač, jei kūrinį naudosite ne vidiniuose leidinio puslapiuose, o viršelyje ar kitais būdais.

Licencijų suteikimas

Priklausomai su turimų sutarčių su autoriais ar juos atstovaujančiomis bendrijomis, mes suteikiame licencijas dėl vizualiųjų kūrinių panaudojimo leidyboje (knygų, laikraščių, žurnalų, brošiūrų, kalendorių ir t.t.), multimedijoje (interneto svetainėse, laikmenose), suvenyruose,audiovizualiniuose kūriniuose (įskaitant reklamas), viešam rodymui (muziejuose, parodose, parkuose, viešbučiuose, restoranuose ir t.t.), nuomai.

Išimtys

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ketvirtame skirsnyje numatyti atvejai, kai kūrinius leidžiama naudoti be autoriaus leidimo (asmeniniais, mokymo, informacijos tikslais).

Kur naudojate kūrinius?

Jeigu ketinate leidyboje naudoti mūsų atstovaujamų autorių kūrinius, jums reikia užpildyti prašymą panaudoti kūrinius, kad mes galėtumėme išduoti licenciją ir surinkti autoriams atlyginimą. Autoriaus teisė gauti atlyginimą už kiekvieną jo kūrinio panaudojimą numatyta Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

Atvejai, kai leidžiama atgaminti ir viešai skelbti kūrinius be autoriaus leidimo, tačiau nurodant autorių ir šaltinį:

  • informacijos tikslais – spaudoje pranešant apie meno kūrinių viešą parodą ar pardavimą (ATGTĮ 24 str.). Asociacijos LATGA autorinio atlyginimo už vizualiųjų menų kūrinių panaudojimą tarifuose leidžiama nemokamai atgaminti vieną kūrinį iš vieno autoriaus parodos arba du kūrinius iš kelių autorių parodos.
  • visuomenės saugumo tikslais ar siekiant užtikrinti valdžios ar teismo proceso veiksmų atlikimą arba pranešimą apie juos (ATGTĮ 27 str.)

Gabrielė Vorobjovienė

Vizualiųjų menų poskyrio vadovė

Jeigu mūsų narių kūrinius naudojate multimedijoje (mokamose ir nemokamose interneto svetainėse) ar atgaminate laikmenose (CD, CD ROOM, DVD, USB ir pan.), jums reikia kreiptis į mus dėl licencijos, kad mes galėtumėme surinkti ir išmokėti autoriams atlygį už jų kūrinių naudojimą. Autoriaus teisė gauti atlyginimą už kiekvieną jo kūrinio panaudojimą numatyta Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

Autorinis atlyginimas neskaičiuojamas už vieno kūrinio viešą skelbimą, kai pateikiama informacija apie einamuosius įvykius (vykstančią parodą, paminklo atidengimą), tačiau toks skelbimas negali trukti ilgiau nei du mėnesius po įvykio. Tolesniam naudojimui reikalinga licencija.

Pateikiant informaciją apie vykstančią kelių autorių parodą, autorinis atlyginimas neskaičiuojamas už dviejų kūrinių iš tos parodos (dviejų skirtingų autorių) viešą skelbimą, tačiau toks skelbimas negali trukti ilgiau nei du mėnesius po įvykio. Tolesniam naudojimui reikalinga licencija.

Gabrielė Vorobjovienė

Vizualiųjų menų poskyrio vadovė

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar turiu dar kartą mokėti už reprodukavimo teisę, jei sumokėjau muziejui už skaitmeninę kūrinio kopiją?

Pirkdami iš archyvo, muziejaus ar fotobanko skaitmeninę jums reikalingo kūrinio kopiją, jūs sumokėjote už materialų kūrinio vaizdą, bet ne už teisę jį atgaminti, viešinti, platinti. Taip, jūs turite mokėti autorinį atlyginimą už teisę atgaminti, viešinti, platinti kūrinį.

Nufotografavau kūrinį privataus asmens namuose su savininko leidimu. Ar galiu tą kūrinį viešinti?

Ne. Nuosavybės teisė į kūrinį nesuteikia teisių į kūrinio panaudojimą. Jeigu savininkas, pirkdamas kūrinį, nesudarė su autoriumi teisių suteikimo ar perdavimo sutarties, tai kūrinio savininkas turi teisę naudoti kūrinį tik asmeniniais tikslais. Savininkas negali suteikti tretiesiems asmenims tų teisių į kūrinį, kurių jis pats neturi.

Kūrinio, kurį aš noriu publikuoti, autorius gyvena užsienyje. Kodėl turiu gauti licenciją ir Asociacijos LATGA?

Asociacija LATGA yra kolektyvinio administravimo organizacija, priklausanti Tarptautinei autorių bendrijų konfederacijai CISAC ir pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis su  užsienio autorių bendrijomis, licencija kūrinio panaudojimui yra suteikiama toje teritorijoje, kurioje tas kūrinys bus naudojamas, nepriklausomai nuo to, kokioje šalyje autorius gyvena.

Redakcijos archyve turime nuotraukų, kurias naudojame žurnale. Ar teisingai nurodome, kad „nuotrauka iš redakcijos archyvo”?

Ne. Pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą kiekvieną kartą atgaminant ar kitaip naudojant kūrinį, turi būti nurodyta kūrinio autorystė (jeigu autorius nėra nurodęs kitaip). Redakcijos archyvas arba asmeninis albumas tai viso labo vieta, kurioje nuotrauka patalpinta. Įstatymas nereikalauja nurodyti vietos, iš kurios paimta nuotrauka. Jeigu nežinote kūrinio autorystės, nenaudokite šio kūrinio.

Įsigijau meno kūrinį. Ką galiu su juo daryti? Ar galiu skelbti jo nuotraukas soc. tinkluose?

Kūrinio kaip materialaus daikto pirkėjas neperima autoriaus intelektinės nuosavybės, jo turtinių ar neturtinių teisių. Kūrinį galite naudoti asmeniniais tikslais – paveikslu grožėtis namuose, papuošti savo interjerą dizaino kūriniu, tačiau be autoriaus leidimo negalite kūrinio atgaminti ar skelbti jo nuotraukų internete.

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą

Siųsti užklausą

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą ir mūsų specialistai su jumis susisieks!