Kūrinių kategorijos

Dramos kūrinių naudotojams

Asociacija LATGA yra vienintelė kolektyvinio administravimo organizacija Lietuvoje, atstovaujanti dramos ir dramos-muzikinių kūrinių autorių teisėms. Kasmet išmokame autorinį atlyginimą apie 400 Lietuvos bei šimtams užsienio dramos ir muzikinių dramos kūrinių autorių (dramaturgų, inscenizacijų ar adaptacijų autorių, libretų autorių, choreografų, vertėjų, kompozitorių, kuriančių muziką operoms, baletams, miuziklams ir dramos spektakliams, taip pat spektaklio scenografijos ir kostiumų autorių bei režisierių).

Spektaklis „Žuvėdra“. Režisierius O. Koršunovas

Nuotr. © Tomas Ivanauskas
Warning: Undefined array key "spotify_url" in /home/lagalt/domains/latga.lt/public_html/wp-content/themes/wam/single-naudotojams.php on line 44

Spektaklis „Vestuvės“. Režisierius O. Koršunovas

Nuotr. © Tomas Ivanauskas
Warning: Undefined array key "spotify_url" in /home/lagalt/domains/latga.lt/public_html/wp-content/themes/wam/single-naudotojams.php on line 83

Spektaklis „Sala, kurios nėra“ . Režisierius A. Špilevoj

Nuotr. © Arvydas Gudas
Warning: Undefined array key "spotify_url" in /home/lagalt/domains/latga.lt/public_html/wp-content/themes/wam/single-naudotojams.php on line 120

Džiaugtis kūriniais legaliai – smagiau

Asociacija LATGA teisėtai ir greitai suteiks licenciją panaudoti LATGA atstovaujamų autorių kūrinius, padės išvengti sudėtingos autorių ar jų paveldėtojų kontaktų paieškos.

Kūrinio autorius miręs prieš 70 ar daugiau metų

Jeigu kūrinio autorius miręs prieš 70 ar daugiau metų, autoriaus turtinės teisės jau nebegalioja. Galite laisvai naudoti šį kūrinį, tik nepažeiskite autoriaus asmeninių neturtinių teisių (nurodykite autorystę ir naudokite kūrinį tokį, kokį sukūrė autorius, be jokių pakeitimų).

Kūrinio autorius gyvas arba dar nepraėjo 70 metų po jo mirties

Jeigu kūrinio autorius gyvas arba dar nepraėjo 70 metų po jo mirties (tą galima išsiaiškinti pasitelkus interneto paieškos sistemas arba kreipiantis į mus), veikiausiai jo kūrinių turtines teises kolektyviai administruoja kuri nors bendrija ar agentūra.

Užsienio autorių paieška

Dėl užsienio autorių dramos kūrinių naudojimo į mus reikėtų kreiptis kuo anksčiau. Gavę užklausą, atliekame paiešką pasauliniame kataloge ir informuojame, ar galime tarpininkauti arba atstovauti konkrečiam autoriui dėl pageidaujamo kūrinio panaudojimo. Statant užsienio autoriaus dramos kūrinį reikėtų nepamiršti pasirūpinti ir kūrinio vertimo autoriaus leidimu. Leidimais ir licencijomis reikia rūpintis dar prieš pradedant statyti spektaklį, kad vėliau netektų spektaklio atšaukti.

Viešas atlikimas

Priklausomai su turimų sutarčių su autoriais ar juos atstovaujančiomis bendrijomis, mes suteikiame licencijas dėl dramos kūrinių viešo atlikimo (teatruose, kultūros centruose ir pan.), o taip pat viešo paskelbimo internete ar spektaklių įrašų rodymo televizijoje.

Išimtys

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ketvirtame skirsnyje numatyti atvejai, kai kūrinius leidžiama naudoti be autoriaus leidimo (asmeniniais, mokymo, informacijos tikslais).

Jeigu norite naudoti Asociacijos LATGA atstovaujamo autoriaus dramos ar muzikinį dramos kūrinį, reikėtų gauti asmeninį autoriaus sutikimą ir kreiptis į Asociaciją LATGA dėl turtinių teisių suteikimo. Gavus leidimą, yra sudaroma licencinė sutartis ir pagal patvirtintus Asociacijos LATGA tarifus autoriams bus renkamas autorinis atlyginimas už jų kūrinių viešą atlikimą.

Jeigu dramos ar muzikinis dramos kūrinys yra užsakomas ir yra pasirašoma autorinė sutartis su autoriumi, kuris yra Asociacijos LATGA narys, naudotojas lygiai taip pat turi kreiptis dėl turtinės viešo atlikimo teisės suteikimo į Asociaciją LATGA, kuriai autorius yra perdavęs administruoti šią teisę.

Evelina Narvičienė

Dramos poskyrio vadovė

Asociacija LATGA abipusio bendradarbiavimo pagrindu su kitų šalių autorių teisių bendrijomis atstovauja didelę dalį Europos ir kitų šalių autoriams Lietuvos teritorijoje, todėl norint statyti užsienio autoriaus kūrinį, pirmiausia siūlome kreiptis į mus, nurodant autoriaus vardą ir pavardę bei originalų kūrinio pavadinimą. Atlikę paiešką pasauliniame kataloge, jus informuosime, ar mes galime tarpininkauti ir atstovauti konkrečiam autoriui dėl pageidaujamo kūrinio panaudojimo. Jeigu norite naudoti italų ar prancūzų autorių kūrinius, turite užpildyti žemiau pateiktos atitinkamos formos paraišką. Prašant licencijos panaudoti kitų užsienio šalių autorių kūriniams, reikėtų nurodyti tą pačią informaciją kaip ir italų/prancūzų atveju, tačiau ją pateikti laisva forma.

Evelina Narvičienė

Dramos poskyrio vadovė

Dažniausiai užduodami klausimai

Noriu statyti / inscenizuoti / adaptuoti jau išleistą Lietuvos autoriaus kūrinį. Ar tam reikalingas leidimas?

Kūrinių naudotojas privalo gauti leidimus iš Lietuvos autorių, kurių kūrinius naudos spektaklio pastatymui. Jeigu autoriaus turtinės teisės yra atstovaujamos Asociacijos LATGA, gavus leidimą iš autoriaus, reikia kreiptis į Asociaciją LATGA dėl turtinių teisių suteikimo.

Noriu statyti užsienio autoriaus kūrinį, kaip gauti tam teisę suteikiančią licenciją?

Asociacija LATGA abipusio bendradarbiavimo pagrindu su kitų šalių autorių teisių bendrijomis atstovauja didelei daliai Europos ir kitų šalių autorių Lietuvos teritorijoje, todėl norint statyti užsienio autoriaus kūrinį, pirmiausia siūlome kreiptis į Asociacijos LATGA Dramos poskyrio vadovę Eveliną Brusokaitę evelina@latga.lt, laiške nurodant autoriaus vardą ir pavardę bei kūrinio pavadinimą. Atlikę paiešką pasauliniame kataloge, jus informuosime, ar asociacija gali tarpininkauti ir atstovauti konkrečiam autoriui dėl pageidaujamo kūrinio panaudojimo.

Kokio dydžio autorinį atlyginimą reikės mokėti autoriaus už jų kūrinių panaudojimą spektaklio pastatyme?

Autorinis atlyginimas už dramos ir muzikinių dramos kūrinių viešą atlikimą skaičiuojamas nuo pajamų, gautų pardavus bilietus, taikant nustatytus autorinio atlyginimo tarifus dramos ir muzikinių dramos kūrinių autoriams.

Ar man reikalinga licencija, jeigu spektaklis bus rodomas mokykloje ar kitoje švietimo įstaigoje?

Lietuvos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 22 straipsnyje numatyta, kad be kūrinio autoriaus ar kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo, tačiau nurodžius, jei tai įmanoma, naudojamą šaltinį ir autoriaus vardą, leidžiama kaip pavyzdį nekomerciniais tikslais atgaminti, viešai paskelbti ir viešai rodyti mokinių mokymosi pasiekimams vertinti sukurtus kūrinius, kiek tai susiję su mokymo ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programomis ir neviršija mokymui ar pedagogų kvalifikacijos tobulinimui reikalingo masto.

Ar spektaklio reklaminėje medžiagoje būtina nurodyti visus autorius?

Spektaklio reklaminėje medžiagoje privaloma nurodyti visus autorius, kurių kūriniai yra naudojami pastatyme. Jeigu naudojamas verstas užsienio autoriaus kūrinys, būtina nepamiršti ir vertėjo.

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą

Siųsti užklausą

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą ir mūsų specialistai su jumis susisieks!