Kūrinių kategorijos

Dramos kūrinių autoriams

Asociacija LATGA yra vienintelė kolektyvinio administravimo organizacija Lietuvoje, atstovaujanti dramos ir dramos-muzikinių kūrinių autorių teisėms. Kasmet išmokame autorinį atlyginimą apie 400 Lietuvos bei šimtams užsienio dramos ir muzikinių dramos kūrinių autorių (dramaturgų, inscenizacijų ar adaptacijų autorių, libretų autorių, choreografų, vertėjų, kompozitorių, kuriančių muziką operoms, baletams, miuziklams ir dramos spektakliams, taip pat spektaklio scenografijos ir kostiumų autorių bei režisierių).

Baletas „Procesas“. Kompozitorius M. Urbaitis

Nuotr. © Martynas Aleksa

Spektaklis „Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džuljetos istorija“. Režisierius O. Koršunovas

Nuotr. © Tomas Ivanauskas

Spektaklis „Sala, kurios nėra“. Režisierius A. Špilevoj

Nuotr. © Arvydas Gudas

Narystės privalumai

Tapę mūsų nariais dramos kūrinių autoriai savo turtinių autorių teisių administravimą patiki mums. Mes surenkame jums atlyginimą iš kūrinių naudotojų, atstovaujame užsienio šalyse, konsultuojame teisiniais klausimais. Nariai gali dalyvauti asociacijos finansavimo konkursuose ir organizacijos valdyme.

Dramos ir muzikinių dramos kūrinių autoriams atlyginimas už suteiktą teisę jų kūrinius viešai atlikti scenoje surenkamas iš valstybinių ir privačių teatrų, kultūros centrų, už transliacijas per valstybinius ir komercinius televizijos kanalus, už retransliaciją per kabelinę televiziją. Taip pat renkame autorinį atlyginimą iš užsienio už gastrolinius spektaklius ar kitaip viešai atliekamus dramos kūrinius. Autorinis atlyginimas dramos ir muzikinių dramos kūrinių autoriams už jų kūrinių viešą atlikimą teatro scenoje yra išmokamas kartą per mėnesį, kultūros centruose – kartą per pusmetį. Už kūrinių transliaciją bei retransliaciją – kartą per ketvirtį.

Taip pat dramos kūrinių autoriai gauna kompensacinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais. Šis atlyginimas, dar vadinamas Tuščios laikmenos mokesčiu, surenkamas iš tuščių laikmenų ir įrenginių, į kuriuos galima atgaminti (įrašyti) audiovizualinius kūrinius (kompiuteriai, mobilieji telefonai, USB raktai, DVD ir pan.), pardavėjų. Šis atlyginimas yra kompensacija už tai, kad Lietuvos autorių teisių ir gretutinių įstatymo nuostatai leidžia asmeniniam naudojimui pasidaryti vieną kūrinio kopiją be jo autoriaus leidimo iš legalių šaltinių. Kompensacinis atlyginimas išmokamas kartą per metus.

Lietuvos dramos ir muzikinių dramos kūrinių autoriai yra atstovaujami užsienyje pagal abipusio bendradarbiavimo sutartis su užsienio autorių kolektyvinio administravimo bendrijomis, leidyklomis ir agentūromis. Taip pat dramos autoriai yra įtraukti į pasaulinį autorių katalogą The Interested Parties Information System (IPI).

Asociacijos nariams suteikiamos nemokamos asociacijos teisininkų konsultacijos. Taip pat mūsų teisininkai yra parengę visą paketą tipinių sutarčių. Norėdami jas gauti, kreipkitės į mūsų specialistus.

Asociacijos LATGA nariai turi teisę dalyvauti konkurse, teikti paraiškas ir savo projektų įgyvendinimui gauti dalinį finansavimą iš Kūrybinės veiklos fondo.

Organizacijos veiklą reglamentuojantys dokumentai tvirtinami kartą ar du per metus vykstančiame Visuotiniame narių susirinkime (VNS), į kurį kviečiami visi nariai. Taip pat mūsų nariai turi teisę dalyvauti Tarybos rinkimuose (ir iškelti savo kandidatūras, ir rinkti), kurie vyksta kas ketverius metus.

Kaip tapti nariu

Svarbiausia sąlyga norint tapti mūsų nariais – jūsų sukurti dramos kūriniai (dramos spektakliai, operos, operetės, miuziklai, baletas, šokio spektakliai) buvo / yra viešai atliekami.

Norint tapti mūsų nariu, jums reikės žengti viso labo tris žingsnius.

1 žingsnis

Užpildykite elektroninę prašymo formą ir laukite mūsų pranešimo apie tolimesnius veiksmus!

2 žingsnis

Sumokėkite 10 Eur vienkartinį stojamąjį nario mokestį pervesdami į mūsų sąskaitą SEB banke LT71 7044 0600 0038 2455; mokėjimo paskirtyje nurodydami „stojamasis nario mokestis“.

3 žingsnis

Pasirašykite specialisto atsiųstą narystės sutartį. Sveikiname tapus Asociacijos LATGA nariu!

Jau esate mūsų narys kaip kitos meno srities atstovas?

Jeigu jau esate mūsų narys kaip kitos meno srities atstovas, tačiau norite gauti atlyginimą už dramos kūrinių naudojimą, susisiekite su Dramos kūrinių poskyrio specialistais.

Evelina Narvičienė

Dramos poskyrio vadovė

Autorių teisių paveldėtojams

Jeigu autorius buvo Asociacijos LATGA narys, mes išduosime pažymą, patvirtinančią, jog pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą palikėjui priklausė autoriaus teisės į meno ir mokslo kūrinius. Remiantis mūsų pažyma, notarai išduos paveldėjimo teisės pagal įstatymą / testamentą liudijimą, pagal kurį paveldėsite autoriaus turtines teises į meno ir mokslo kūrinius.

Jeigu autorius nebuvo mūsų asociacijos nariu, autorystę  patvirtinančių pažymų mes neišduodame. Tokiu atveju įpėdiniams reikia notarui pateikti kitus dokumentus, įrodančius, kad palikėjas buvo autorius. Tai gali būti autorinės sutartys su leidyklomis, muziejais, priklausymo tam tikrai kūrybinei sąjungai įrodymai, gali būti pateiktas ir pats kūrinys (pvz. knyga, įrašas) ar antstolio sudarytas kūrinių apyrašas.

Primename, kad turtinės teisės galioja 70 metų po autoriaus mirties.

Vilija Tylingo

Vyr. buhalterės pavaduotoja

Valdykite savo kūrinius lengviau su e-savitarna

  • Peržiūrėkite atlyginimo paskirstymo ataskaitas
  • Matykite registruotus / neregistruotus kūrinius
  • Pateikite kūrinių registracijas, reikalingas kompensacinio / autorinio atlyginimo paskirstymui

Norėdami gauti prisijungimus, kreipkitės 8 619 84926 arba aiste@latga.lt

Prisijunkite

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokio dydžio autorinis atlyginimas priklauso autoriui už kūrinių viešą atlikimą scenoje?

Autorinis atlyginimas už dramos ir muzikinių dramos kūrinių viešą atlikimą skaičiuojamas nuo pajamų, gautų pardavus bilietus, taikant nustatytus autorinio atlyginimo tarifus dramos ir dramos-muzikinių kūrinių autoriams.

Ką asociacijos LATGA narys turi numatyti sutartyje su užsakovu?

Tapdamas Asociacijos LATGA nariu autorius perduoda administruoti turtines viešo atlikimo ir paskelbimo teises. Tai reiškia, kad autorius, sudarydamas sutartį su užsakovu, turi informuoti, kad viešo atlikimo teises administruoja Asociacija LATGA ir dėl turtinių teisių suteikimo užsakovas turi kreiptis į mus.

Ar tapęs LATGA nariu autorius gali atsisakyti autorinio atlyginimo už viešą kūrinių atlikimą?

Asociacijos LATGA narys autorinio atlyginimo gali atsisakyti tik dėl konkretaus nekomercinio renginio. Likus ne mažiau kaip 30 dienų iki kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimo pradžios, reikia užpildyti nustatytos formos prašymą leisti suteikti vienkartinę licenciją naudoti kūrinį (-ius) ar gretutinių teisių objektą (-us) nekomerciniais tikslais.

Ar režisieriui, scenografui ir kostiumų dailininkui priklauso autorinis atlyginimas už kūrinių viešą rodymą?

Autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio panaudojimo būdą, taip pat ir viešą rodymą. Autorinis atlyginimas už viešą kūrinių rodymą scenoje režisieriui, scenografui ir kostiumų dizaineriui yra skaičiuojamas tada, kai tai numatyta sutartyje su užsakovu.

Ar tapus Asociacijos LATGA nariu bus surinktas autorinis atlyginimas už kūrinių viešą atlikimą ir už praėjusį laikotarpį?

Tapus Asociacijos LATGA nariu autorinis atlyginimas už viešą kūrinių atlikimą ir paskelbimą yra skaičiuojamas tik nuo įstojimo datos.

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą

Siųsti užklausą

Išnaršėte visą svetainę, bet neradote atsakymo?

Užduokite klausimą ir mūsų specialistai su jumis susisieks!