J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

Veikla

Asociacija LATGA yra ne pelno siekianti nevalstybinė organizacija, kolektyviai administruojanti įvairių sričių autorių (muzikos, literatūros, audiovizualinių, vizualiųjų ir dramos) teisių turėtojų teises, renkanti ir paskirstanti autorinį atlyginimą už kūrinių panaudojimą. Taip pat ši organizacija koordinuoja asociacijos narių veiklą, užtikrina kuo platesnį Lietuvos ir užsienio autorių kūrinių panaudojimą, užkerta kelią autorių teisių pažeidimams, finansuoja meno ir kultūros projektus, aktyviai edukuoja visuomenę autorių teisių srityje.

Asociacija LATGA kolektyviai administruoja šias turtines autorių teises:

 • Viešai skelbti, viešai atlikti, teikti nuomai muzikos kūrinius su tekstu ar be teksto;
 • Atgaminti muzikos kūrinius su tekstu ar be teksto garso ar audiovizualinio įrašo forma;
 • Viešai atlikti (gyvas atlikimas) ir transliuoti literatūros kūrinius;
 • Viešai skelbti, viešai atlikti, teikti nuomai audiovizualinius kūrinius;
 • Viešai atlikti (gyvas atlikimas) ir viešai skelbti dramos ar muzikinius dramos kūrinius;
 • Atgaminti, viešai skelbti, viešai rodyti, teikti nuomai vizualinius kūrinius.

Asociacija LATGA taip pat administruoja autorių teisę gauti atlyginimą už:

 • Kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais – paskirstydama autoriams ir jų teisių turėtojams surinktą atlyginimą už audiovizualinių kūrinių ar fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais;
 • Reprografinį atgaminimą – surinkdama ir paskirstydama autorinį atlyginimą už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu;
 • Knygų panaudą – paskirstydama iš valstybės biudžeto paskirtą autorinį atlyginimą už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose.

Asociacija LATGA, laikydamasi savo įstatų ir su autoriais sudarytų sutarčių, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis, vykdo šias funkcijas:

 • Suteikia naudotojams neišimtines licencijas panaudoti autorių kūrinius;
 • Renka ir išieško autorinį atlyginimą už kūrinių panaudojimą pagal neišimtines licencijas;
 • Paskirsto ir išmoka surinktą autorinį atlyginimą autoriams arba juos atstovaujantiems subjektams;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka be atskiro įgaliojimo gina jos atstovaujamų autorių subjektų teises teisme ir kitose institucijose;
 • Teikia konsultacijas autoriams autorių teisių apsaugos bei autorių kūrinių panaudojimo įvairiose srityse klausimais;
 • Finansuoja kultūros ir meno projektus;
 • Organizuoja su edukacinius renginius arba juose dalyvauja, kur dalijasi savo žiniomis ir ilgamete darbo autorių teisių srityje patirtimi.