J.Basanavičiaus g. 4B, LT-01118

Naudoju audiovizualinius kūrinius

Asociacija LATGA kaip kolektyvinio administravimo organizacija atstovauja 621 Lietuvos ir šimtus tūkstančių užsienio audiovizualinių kūrinių autorių (režisierių, scenarijaus autorių, dialogų autorių, operatorių, dailininkų, muzikos, sukurtos specialiai audiovizualiniam kūriniui, autorių) ir prodiuserių teisėms.

Teisės, kurioms ATGTĮ numato privalomą kolektyvinį administravimą, ir yra administruojamos Asociacijos LATGA: kabelinė retransliacija; teisė gauti atlyginimą už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais.

Paprastai kalbant, savo nariams, audiovizualinių kūrinių autoriams ir prodiuseriams bei atstovaujamiems užsienio autoriams mes renkame atlyginimą iš kabelinio tinklo operatorių, suteikdami licenciją retransliuoti AV kūrinius, tačiau licencijų dėl teisės kitaip naudoti (ne retransliuoti) kūrinius daugeliu atveju neišduodame.

Skubame paaiškinti, kodėl to negalime daryti. Nežiūrint to, kad filmo autorius yra LATGA narys ar užsienio autorius, kuriems LATGA atstovauja sutarčių su užsienio kolektyvinio administravimo asociacijomis pagrindu, LATGA negali suteikti leidimo panaudoti filmo, nes autoriai savo turtines teises perduoda prodiuseriams, kaip numatyta ATGTĮ 11 str. 2 d. nuostatose.

Kam, kokiu būdu, kokiomis sąlygomis ir už kokį atlygį leisti ar neleisti naudoti filmą gali nuspęsti tik prodiuseris arba jo įgaliotas platintojas. Lygiai taip pat tik muzikos autoriai gali nuspręsti, ar leisti ir už kokį atlyginimą leisti įrašyti jų muzikos kūrinius į filmo garso takelį.

Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo, planuojantis viešai panaudoti filmus, privalo turėti prodiuserio arba jo atstovo ir LATGA licencijas (dėl muzikos kūrinių). Prodiuserio arba jo atstovo išduota licencija suteikia teisę tam tikram viešam filmo panaudojimui, o LATGA išduota licencija suteikia teisę viešai naudoti  filmo garso takelyje įrašytus muzikos kūrinius.

Turėdami prodiuserių/jų įgaliotų platintojų licenciją, prašome kreiptis į LATGA Muzikos kūrinių skyriaus Licencijavimo poskyrį. Daugiau informacijos apie LATGA licencijas filmo garso takelio naudojimui rasite adresu: kino teatrai.

Jeigu paskutinis autorius iš visų audiovizualinio kūrinio autorių miręs prieš 70 ar daugiau metų, tai autoriaus turtinės teisės jau nebegalioja. Prodiuserio turtinės teisės galioja 50 metų po kūrinio išleidimo.

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ketvirtame skirsnyje numatyti atvejai, kai kūrinius leidžiama naudoti be autoriaus leidimo (asmeniniais, mokymo, informacijos tikslais). Vis dėlto labai prašome gerbti autorių teises ir naudotis tik legaliais šaltiniais.

Be kolektyvinio autorių teisių administravimo, LATGA vykdo šalutinę filmų platintojo funkciją. Ji yra oficiali  tam tikrų JAV kino studijų filmų platintoja ir gali suteikti licenciją šių filmų viešam atlikimui (demonstravimui) įvairaus pobūdžio renginiuose, kurie rengiami ne kino teatruose. Katalogą rasite gretimoje skiltyje Atstovaujamų filmų katalogai.

Vilma Juraškienė
Audiovizualinių kūrinių poskyrio vadovė

Atstovaujamų filmų katalogai

Asociacija LATGA per savo partnerius „Filmbank Distributors Limited“ (bendra „Warner Bros. Entertainment“, „Sony Pictures Releasing“ ir „NT Digital Partners“  įmonė) yra įgaliota suteikti licencijas dėl teisės viešai atlikti (demonstruoti) atstovaujamo repertuaro kino filmus įvairiose viešose vietose Lietuvoje. Mūsų licencija suteikia teisę demonstruoti konkrečius atstovaujamus filmus įvairaus pobūdžio renginiuose, kurie rengiami ne kino teatruose, o kitose uždarose patalpose ar atvirose erdvėse su įėjimo mokesčiu ar be jo.

Atstovaujamų kino studijų filmų katalogai:

Paraiška licencijai (pdf)

Tarifai (pdf)

Vilma Juraškienė
Audiovizualinių kūrinių poskyrio vadovė
Dokumentų formos ir
naudinga informacija
  • Paraiška licencijai (pdf)
  • Tarifai (pdf)

dažniausiai
užduodami klausimai

Nepriklausomai nuo to, ar prodiuseris yra kolektyvinio administravimo asociacijos narys ar ne, jis savo pagrindines teises administruoja individualiai. Kad ir koks garsus būtų filmo režisierius, ieškoti reikia ne jo ar jam atstovaujančios kolektyvinio administravimo asociacijos, o konkretaus jo filmo prodiuserio/jo įgalioto platintojo. Pavyzdžiui, norėdami panaudoti garsaus režisieriaus Audriaus Stonio filmą „Laiko tiltai“, turite  kreiptis ne į režisierių ar jo teisėms atstovaujančią asociaciją LATGA, o į jo filmo prodiusavusią įmonę „Ultra Nominum“, jeigu norite naudoti Paolo Sorrentino „Didį grožį“ – ne į režisierių ar jo teisėms Lietuvoje atstovaujančią Asociaciją LATGA, bet į filmo prodiuserinę įmonę „Indigo Film“.  Licencijų gavimą rekomenduojame visada pradėti nuo prodiuserių/jų įgaliotų platintojų, nes jie gali ir neleisti demonstruoti tam tikrų filmų dėl įvairių priežasčių (pvz.: nepasibaigęs laikotarpis, kai filmus galime demonstruoti tik kino teatruose ir t.t.).

Informaciją apie filmo prodiuserius ar platintojus nėra sudėtinga rasti interneto paieškos sistemose. Atkreipiame dėmesį, kad filmų, sukurtų Lietuvos kino studijoje 1940- 2004 m. turtinės teisės priklauso Lietuvos kino centrui. Kas yra užsienio filmų prodiuseris, galite ieškoti www.imdb.com arba naudodamiesi google paieška. LATGA  taip pat gali suteikti informacijos, kas yra filmo prodiuseris, tais atvejais, jei filmas yra registruotas tarptautinėje audiovizualinių kūrinių duomenų bazėje, prieinamoje tik tarptautinėms kolektyvinio administravimo asociacijoms, tačiau tai bus tik prodiuserių įmonės pavadinimas (be kontaktų).

Filmų svetainėse patalpinti filmai ar prekyboje esantys filmų DVD yra skirti privačioms peržiūroms (ant DVD viršelio paprastai yra užrašas „Home Video“). Viešam  filmų demonstravimui reikia gauti teisių turėtojų (paprastai tai yra filmo gamintojas) leidimą.

Nesvarbu iš kur (iš kokio „stalčiaus“) ketinate imti kūrinį panaudojimui, svarbu kaip jį naudosite. Jei savo sukurtą kūrinį, kuriame bus panaudota anksčiau sukurto kūrinio ištrauka (muzika, filmuota medžiaga), ketinate demonstruoti viešai, turite gauti internete ar archyve rasto kūrinio teisių turėtojo sutikimą.

Deja, tai yra tik dažnai girdimas mitas. Norimo panaudoti kūrinio apimtis neturi įtakos –  teisių turėtojų sutikimas yra būtinas.