Visos LATGA aktualijos tavo el. pašte

Prenumeruok naujienlaiškį.

  Paskelbta: 2020-03-30

  Skelbiame Visuotinio narių susirinkimo dokumentus ir darbotvarkę

  Skelbiame Visuotinio narių susirinkimo dokumentus ir darbotvarkę

  2020 m. kovo 30 d.

  Mieli autoriai, Asociacijos LATGA nariai,

   width=

  Shutterstock nuotr.

  Pagal Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymo 8 straipsnio 5 punkto nuostatą per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos Visuotinis narių susirinkimas turi patvirtinti asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę Skaidrumo ataskaitą. Valdžios institucijoms pateikėme prašymą susirikimą perkelti vėliau ir rengti jį, kai baigsis koronaviruso pandemija, jų atsakymo dar laukiame. Tačiau skelbti VNS darbotvarkę ir joje ketinamus svarstyti dokumentų pakeitimų projektus privalome, nors veikiausiai karantinas bus pratęstas ir susirinkimas neįvyks. VNS neįvykus, bus skelbiamas Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kurio datą būtinai jums pranešime.

  ASOCIACIJOS LATGA

  VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ

  Asociacijos LATGA salė

  J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius

  2020 m. balandžio 14 d. 10 val.

  • 10.00 – 10.45 Įgaliojimų ir balsavimo teisės perleidimo sutarčių registracija. Dalyvių registracija.
  • 11.00 – 11.15 Visuotinio narių susirinkimo pradžia. Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas. Balsų skaičiuotojų rinkimas. Sekretoriato rinkimas.
  • 11.15 – 11.30 Tarybos veiklos aptarimas ir tvirtinimas.
  • 11.30 – 11.35 Auditoriaus išvados teikimas.
  • 11.35 – 11.50 Skaidrumo ataskaitos ir Finansinių ataskaitų aptarimas ir tvirtinimas (atsisiųsti).
  • 11.50 – 11.55 Revizijos komisijos informacija.
  • 11.55 – 12.00 Etikos komisijos informacija.
  • 12.00 – 12.45 Kavos pertrauka.
  • 12.45 – 12.55 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti muzikos ir literatūros kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas (atsisiųsti).
  • 12.55 – 13.05 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę retransliuoti audiovizualinius kūrinius ir audiovizualinių kūrinių pirmuosius įrašus, paskirstymo taisyklių pakeitimas (atsisiųsti).
  • 13.35 – 13.45 Asociacijos LATGA teisių turėtojams nepaskirstomų sumų panaudojimo tvarkos aprašo papildymas (atsisiųsti).
  • 13.45 – 13.55 Tarybos siūlymas dėl nepaskirstomų sumų panaudojimo (atsisiųsti).
  • 13.55 – 14.05 Kiti klausimai.
  • 13.05 – 13.15 Autorinio atlyginimo, surinkto už suteiktą teisę naudoti vizualiųjų menų kūrinius, paskirstymo taisyklių pakeitimas (atsisiųsti).
  • 13.15 – 13.25 Kompensacinio atlyginimo už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais paskirstymo taisyklių pakeitimas (atsisiųsti).
  • 13.25 – 13.35 Kompensacinio atlyginimo, surinkto už kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais reprografijos būdu, paskirstymo taisyklių papildymas (atsisiųsti).
  • 14.05 Visuotinio narių susirinkimo pabaiga.

  Visos LATGA aktualijos tavo el. pašte

  Prenumeruok naujienlaiškį.