Visos LATGA aktualijos tavo el. pašte

Prenumeruok naujienlaiškį.

  Paskelbta: 2021-04-02

  Skelbiame papildomą Kūrybinės veiklos fondo konkursą

  Skelbiame papildomo Kūrybinės veiklos programos lėšų konkurso pradžią. Paraiškų lauksime iki balandžio 30 d., finansavimo galima prašyti visų sričių projektams. Konkurse gali dalyvauti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Projektai turi būti susiję su autorių, sudariusių su LATGA tiesiogines narystės sutartis, kūrybine veikla.

  Konkurse gali dalyvauti tiek nauji, tiek 2020 m. rudenį siūlyti, tačiau finansavimo negavę projektai (apie priežastis, kodėl nebuvo skirtas finansavimas daliai projektų, skaitykite žemiau). Pastarųjų projektų vadovų prašome paraiškas užpildyti iš naujo – galbūt per tą laiką pasikeitė projektų terminai ar kita svarbi informacija. Be to, Tarybos sprendimu, paraiškų formos buvo šiek tiek atnaujintos.

  Paraiškos forma

  Sąmatos forma

  Papildomo konkurso sąlygos

  Kūrybinės veiklos fondo aprašas

  Užpildytas paraiškas ir finansavimo išlaidų sąmatas prašome siųsti paštu arba pristatyti į mūsų buveinę (dėl pandemijos grėsmės prašome neiti į vidų, o mesti į pašto dėžę), adresu J. Basanavičiaus 4B, Vilnius, LT-01118. Priimsime ir el. paštu atsiųstas paraiškas su parašais (skenuotas, fotografuotas arba pasirašytas el. parašu). Priimsime tik tas paraiškas, kurios bus išsiųstos paštu (ar paprastu, ar elektroniniu) ne vėliau kaip balandžio 30 d.

  Kūrybinės veiklos fondo lėšomis gali būti finansuojami projektai, susiję su autorių kūrinių propagavimu ir panaudojimu, su kūrybos (tiek suaugusių tiek jaunimo ar vaikų) skatinimu ir sklaida. Taip pat projektai, skirti Lietuvos muzikos bei literatūros kūrėjų kūrybos, garso/vaizdo įrašų leidybai.

  Gali būti finansuojami koncertai,  konkursai,  festivaliai,  parodos,  plenerai,  spektakliai ar kiti panašūs renginiai, kuriuose naudojami autorių kūriniai. Daugiau informacijos apie veiklas, kurios gali būti finansuojamos iš KVF, rasite Kūrybinės veiklos fondo apraše.

  Šiuo metu fonde iš viso yra 120 366 Eur (tiek gali būti paskirstyta). Muzikos projektų finansavimui gali būti paskirstyta 67 789 Eur, vizualiųjų menų – 6 517 Eur; audiovizualinio meno (filmų, vaizdo klipų ir pan.) – 39 343 Eur; dramos – 1 762; literatūros – 4 953 Eur.

  Nutarimą skelbti papildomą konkursą priėmė asociacijos Taryba, atsižvelgdama į tai, kad papildomos lėšos siekiant toliau užsiimti kūrybine veikla šiuo jautriu autoriams laikotarpiu yra itin reikalingos.

  2020 m. rudenį vykusias KVF dalybas sutrikdė keli svarbūs veiksniai. 2020 m. dėl užsitęsusių derybų (dėl tinkamo kompensacinio (arba Tuščios laikmenos) atlyginimo paskirstymo) Asociacijai LATGA nebuvo laiku pervestas kompensacinis atlyginimas už 2019 m., priklausantis literatūros, vizualiųjų ir dramos kūrinių autoriams, o audiovizualinių kūrinių autoriams buvo pervesta tik jo dalis. Taigi rudenį nebuvo galimybių šių sričių autoriams skirti autorių Kūrybinės programos lėšoms priklausančios dalies ir paskirstyti ją pagal Kūrybinės veiklos fondo tvarką. Muzikos autoriams skirta kompensacinio atlyginimo dalis LATGA sąskaitas pasiekė laiku, tačiau senoji taryba neišdalijo visos muzikos projektams skirtos sumos.

  Beje, kitas 2021 m. KFV konkursas vyks įprastu metu (paraiškų lauksime iki rugsėjo 30 d.), o fondą papildys už 2020 m. autoriams pervedamo kompensacinio atlyginimo dalis.

  Auksė Stankevičė

  Direktorės asistentė

  Visos LATGA aktualijos tavo el. pašte

  Prenumeruok naujienlaiškį.